Wie is Stichting Zwerfkatten Nederland?

Onze missie is: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Bestuur

Taryn Goris

Voorzitter

Taryn Goris is maatschappelijk werker en sinds november 2020 voorzitter van Stichting Zwerfkatten Nederland. Hiervoor was ze al actief binnen de stichting als coördinator voor TNRC-acties in de provincie Zuid-Holland.

Bereikbaar via e-mail: taryngoris@stichtingzn.nl

Ingrid Staal

Secretaris

Ingrid Staal geniet van haar welverdiende pensioen en is sinds november 2020 actief als secretaris. Daarnaast is ze al vanaf 2018 gastgezin voor  kittens die opvang nodig hebben, van de allerkleinsten tot en met de halfwasjes. Ook maakt Ingrid sinds 2021 deel uit van het Gastgezin Begeleidings Team (GBT).

Bereikbaar via e-mail: ingridstaal@stichtingzn.nl

 
Els Schoenmaker

Algemeen bestuurslid

Els is fiscaal jurist, maar geniet al een paar jaar van haar pensioen. In mei 2023 is zij tot het bestuur toegetreden. 

Bereikbaar via e-mail: elsschoenmaker@stichtingzn.nl

Tamara van de Wetering

Algemeen bestuurslid 

Tamara is sinds het najaar van 2022 tot het bestuur toegetreden. Ze zet zich vanuit het bestuur op creatieve manier in voor de stichting, waarbij ze haar schrijftalenten inzet om de stichting te verbeteren. 

Bereikbaar via e-mail: tamaravandewetering@stichtingzn.nl

Miranda Mulder

Algemeen bestuurslid

Miranda Mulder is data-analist en in juni 2023 tot het bestuur toegetreden. Daarnaast is ze sinds 2021 actief binnen de stichting als vangster.

Bereikbaar via e-mail: mirandamulder@stichtingzn.nl

Carien Radstake
Algemeen directeur

Carien Radstake is sinds november 2020 als algemeen directeur aangesteld. Hiervoor was zij vanaf de oprichting in 2018 in het bestuur actief. Naast de dagelijkse bestuurszaken en haar werk in de lobby, vangt Carien ook kittens en katten op en is ze nog regelmatig 'in de praktijk' van TNRC-acties te vinden.

Bereikbaar via e-mail: carienradstake@stichtingzn.nl


Marianne  Ingwersen
Vang-coördinator

Marianne Ingwersen is in juni 2022 in dienst gekomen als coördinator voor de vangacties. Ze inventariseert meldingen, gaat op locatie kijken en coördineert de vangacties. Hierbij vangt zij zelf, stuurt de vangploeg aan en leidt nieuwe vangers op. Ook begeleidt Marianne de studenten tijdens de stages in de buitendienst en leert ze ze de fijne kneepjes van het vak. Ze is de hoofdbestuurder van onze ambulance en rijdt hiermee heel Nederland door.

Bereikbaar via e-mail: marianneingwersen@stichtingzn.nl

Michelle van Leeuwen
Coördinerend dierenarts

Michelle van Leeuwen is sinds november 2022 in dienst gekomen als coördinerend dierenarts. Hiervoor is ze algemeen bestuurslid met accent op veterinaire zaken geweest. Voorafgaand is ze sinds de oprichting (2018) bij de stichting betrokken, eerst op de achtergrond, maar later ook als practicus bij TNRC-acties, als (veterinair) begeleider van de gastgezinnen in het Gastgezin Begeleidings Team (GBT) en in de opvang van kittens en katten.

Bereikbaar via e-mail: michellevanleeuwen@stichtingzn.nl

Lucinda Mol
Paraveterinair

Na 20 jaar in een combinatie baan gewerkt te hebben, waarbij ze deels als paraveterinair in een dierenziekenhuis werkte en tevens ook werkte bij een dierenopvangcentrum als beheerster; is Lucinda sinds juni 2023 in dienst gekomen als coördinerend paraveterinair. In deze rol zal ze studenten en vrijwilligers begeleiden, het reilen en zeilen in Katopia in goede banen leiden en ervoor zorgen dat Katopia altijd klaar voor actie is. Tevens rijdt ze op Katopia als chauffeur.

Binnen de organisatie zal ze zeker ook op andere vlakken actief zijn, denk bijvoorbeeld aan de verzorging van de katten, maar ook het vangen en/of terugbrengen van een kat.

Bereikbaar via e-mail: lucindamol@stichtingzn.nl

Het bestuur bestond bij oprichting uit drie personen met de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze structuur is in 2020 gecontinueerd en aangevuld met een algemeen bestuurlid met veterinaire verantwoordelijkheid. In 2020 hebben we een vrijwilliger kunnen verwelkomen als boekhouder van de stichting die met ons meekijkt met het financiële verkeer en de jaarrekening. De vacature van penningmeester staat nog open.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding van de onkosten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Carien Radstake is in haar functie van algemeen directeur het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die Stichting Zwerfkatten Nederland betreffen. 

Bij oprichting bestond het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland uit Look Boden (voorzitter), Carien Radstake (secretaris) en Birgit Caminada (penningmeester). 

Om inzage te krijgen in de statuten van Stichting Zwerfkatten Nederland kunt u deze downloaden via onderstaande menuknop.

Stichting Zwerfkatten Nederland vindt, in het kader van gedrag en integriteit, het belangrijk om duidelijk te maken welke maatregelen wij nemen om gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen.

Graag publiceren we op deze plek ook het privacyreglement en onze privacyverklaring - lees de stukken door op de button privacyreglement of privacyverklaring te klikken. 

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, heeft Stichting Zwerfkatten Nederland in juni 2021 het WBTR protocol gemaakt. Dit protocol is te lezen door op de button WBTR te klikken. 

Gedrags- en integriteitsprotocol - 2021.pdf
Privacyreglement .pdf
Privacyverklaring mei 2022.pdf
WBTR juni 2021 .pdf