Landelijk Zwerfkattencongres 4 april 2022

Op 4 april 2022 werd het Landelijk Zwerfkattencongres, georganiseerd door het ministerie van LNV, Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting Dierenlot, gehouden in de KAS te Woerden. De dag bestond uit enkele presentaties gevolgd door drie werksessies.

Dit landelijk congres werd speciaal op wereld zwerfdierendag georganiseerd om partijen bijeen te brengen die te maken hebben met zwerfkatten. 
Het doel was het informeren en inspireren van gemeenten, provincies, wetenschappers en andere relevante stakeholders om het zwerfkattenprobleem zo diervriendelijk mogelijk op te lossen. De focus van het congres lag hierbij vooral op het SAMEN te doen. Want ondanks de ogenschijnlijke verschillen tussen partijen kunnen doelen hetzelfde zijn. 

Met dit congres gaf het ministerie van LNV invulling aan de aangenomen moties voor de zwerfkatten in de Tweede Kamer over het stoppen van de jacht op katten en de succesvolle gezamenlijke aanpak van dierenhulpverleners, natuurorganisaties en overheden om schade en overlast van zwerfkatten diervriendelijk op te lossen, te ondersteunen.

Het was een dag van verbanden en verbintenissen zoeken en kennis en ervaring delen.

Met bijdragen van:

  • prof. dr. Saskia Arndt (Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht);
  • prof. dr. ir. Chris Smit, (Rijksuniversiteit Groningen);
  • de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde;
  • het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG);
  • en de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland.

De presentaties van de werksessies zijn hieronder te downloaden.
 

Sfeerimpressie

 
prev next