Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD)

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Het TvD is het officiƫle tijdschrift van de KNMvD. Het is het meest gelezen vaktijdschrift voor dierenartsen in Nederland. Het Tijdschrift stelt zich ten doel de leden van de KNMvD te informeren over de maatschappelijke en wetenschappelijke achtergronden bij het nieuws.

Af en toe verschijnen er artikelen over ons in het tijdschrift. Deze zullen indien mogelijk hieronder beschikbaar gesteld worden.

Mobiele operatiewagen voor verwilderde zwerfkatten

TvD april 2020.pdf