We hebben in 2023 € 5.000 gehad om vangkooien aan te schaffen. Daarmee halen we schuwe zwerfkatten uit de beschermde natuurgebieden.

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. Door de grote achteruitgang van de biodiversiteit - de biologische verscheidenheid, rijkdom aan soorten en ecosystemen - neemt het aantal dier- en plantensoorten sterk af en dreigt uitsterving. Dit versnelt klimaatveranderingen waardoor de extreme weersomstandigheden toenemen die het voortbestaan van mens en dier bedreigen.Deze missie wordt bereikt door projecten op het gebied van dieren, natuur en monumenten te ondersteunen die het herstel van de natuurkwaliteit als doel hebben of duurzame uitwerkingen hebben op de leefomgeving. De projecten moeten in de opzet over een natuur-inclusieve aanpak beschikken die direct of indirect een bijdrage levert aan het herstel van de biodiversiteit. Door meer natuur-inclusieve projecten te stimuleren kan de natuur duurzamer in onze leefomgeving worden verbonden en kan de onderlinge samenhang tussen dierenwelzijn, natuur & landschap en monumenten worden versterkt.