Beleid en verslagen

Stichting Zwerfkatten Nederland vindt het belangrijk om transparant te zijn in wat we doen (en soms ook juist laten). Daarom schrijven wij elk jaar jaarplannen om duidelijk te maken wat we in de toekomst van plan zijn en waar we naartoe willen. Daarnaast rapporteren we jaarlijks onze financiĆ«le verantwoording en we vertellen in ons jaarverslag wat er van onze plannen terecht is gekomen. Omdat een stip op de horizon belangrijk is om naartoe te kunnen werken, hebben wij ook een meerjarenplan. Lees de stukken door op de betreffende button te klikken. Heel erg veel leesplezier gewenst!

Om deze pagina niet tot een eindeloze reeks jaarstukken te maken, verwijzen we je voor oudere jaargangen naar de website van de CBF, waar ook oudere stukken in te vinden zijn.