Wat is Stichting Zwerfkatten Nederland

Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (castratie en sterilisatie) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar nodig uit te voeren.

Ons toekomstbeeld is een zwerfkattenvrij Nederland.

Onze missie is: Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij!

Door samen te werken met passie voor het lot van de zwerfkatten, in respect voor andermans mening en met voorkomendheid in gedrag naar de ander willen we mensen en organisaties met elkaar verbinden.

Onze ambitieuze doelstelling luidt: de verwilderde en wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.