Nalaten kan een onderwerp zijn waar we liever nog maar even niet over willen denken. Tegelijk is het een geruststellend idee dat ook na uw overlijden uw zaken goed geregeld zijn. Als u huisdieren heeft die u na uw overlijden aan onze zorg toevertrouwd, dan staan wij garant dat uw huisdieren (ALLE huisdieren) een fantastisch nieuw thuis krijgen. Die zekerheid kan een pak van uw hart zijn!


Soms hebben ouderen moeite om een huisdier te kunnen adopteren op grond van hun leeftijd. Stichting Zwerfkatten Nederland vindt dat onbegrijpelijk want juist ouderen die wellicht wat minder mobiel zijn en wat vaker thuis zijn geven huisdieren de tijd, regelmaat en rust die zo goed is voor ze! Natuurlijk heeft u geregeld waar uw huisdieren naartoe gaan of wie regelt dat ze een goed thuis krijgen - want wie houdt er nu meer van uw dieren dan uzelf?! Met ons netwerk kunnen wij u helpen - wij ontzorgen u graag!


Denkt u erover om een legaat of erfenis na te laten aan de zwerfkatten? We helpen u graag en spreken met plezier met u af voor een vrijblijvend orienterend gesprek! U kunt een gesprek aanvragen door te mailen naar carienradstake@stichtingzn.nl of te bellen naar 06-24543664. Op deze pagina vindt u alvast wat informatie over hoe nalaten in zijn werk gaat.

De erfstelling

Allereerst bepaalt u aan wie u wilt nalaten. Als u dit niet regelt, gaat uw nalatenschap conform de wettelijke bepalingen over aan de familie in de meest directe lijn van verwantschap. 

De notaris

Als u wilt schenken aan een goed doel of goede doelen, dan dient u dat, bevestigd door een notaris, vast te leggen in een testament. Let op: een handgeschreven verklaring, ook als die door u ondertekend, is NIET voldoende. Er zijn tal van mogelijkheden om online een testament op te maken, maar als u dat liever heeft, kunt u ook met een notaris afspreken. Hoe gaat een testament in zijn werk?

 1. erfstelling 

  U besluit aan wie u wilt nalaten. Dat kan familie zijn of goede doelen of een combinatie hiervan. Met de 'erfstelling' geeft u aan   voor welk percentage van uw nalatenschap 'de zwerfkatten' via Stichting Zwerfkatten Nederland erfgenaam wordt. De erfstelling   kan varieren van 1 tot 100%. Bij een erfstelling erven de erfgenamen (familie en/of het goede doel) alle baten en schulden van de   nalatenschap. Stel uw familieleden svp op de hoogte als u besluit ook om een goed doel (ook) erfgenaam te maken.

 2. legaat

  U kunt ook nalaten aan de zwerfkatten via een legaat. Een legaat kan een geldbedrag zijn of goederen. Voor een geldbedrag is de   notaris noodzakelijk om via het testament het geldbedrag na te laten. Voor goederen volstaat een codicil, waarbij alleen het           handgeschreven, ondertekende originele codicil rechtsgeldig is. 


De executeur
Een executeur regelt uw nalatenschap na uw overlijden. Dat kan een familielid zijn, maar ook een goed doel. Stichting Zwerfkatten Nederland kan - als u dat wenst - als executeur optreden. Wij bespreken graag uw persoonlijke wensen als u hiervoor kiest. 


Vastleggen wensen en nalatenschap

Vaak vergt het wat tijd om te overdenken wat uw wensen rondom uw nalatenschap zijn. Als u duidelijk heeft wat u wilt, dan is het belangrijk om de notaris (fysiek of online) een testament te laten opmaken. De notaris stelt van uw wensen een tekst op. Pas als u akkoord op die tekst heeft gegeven en deze ondertekend heeft, is uw testament definitief.