Stichting Zwerfkatten Nederland is de specialist in verwilderde zwerfkatten groepen (kolonies) - inclusief groepen schuurkatten - BUITEN de bebouwde kom. Afhankelijk van de locatie vangen we de katten ter plaatse en nemen ze een nacht mee naar onze opvang of komen we met onze mobiele operatiekamer Katopia naar u toe om de zwerfkatten:

  • te neutraliseren (castreren/steriliseren)
  • te vaccineren 
  • te chippen & registreren op onze stichtingsnaam
  • te ontwormen
  • te ontvlooien en
  • na te kijken en waar mogelijk te behandelen zodat de gezondheid en het welzijn van de kat vooruit gaat. 
We vragen u om voor enkele katten het lokale dierenasiel of dierenambulance te benaderen, voor groepen vanaf ongeveer tien katten kunt u ons benaderen. Bij minder dan tien katten kunt u kijken of u wellicht iemand in uw omgeving ook zwerfkatten heeft, zodat u samen tot ongeveer tien katten komt. 

Afhankelijk van de omgeving van het vangen, zetten we de zwerfkatten terug op de vanglocatie, mits de katten verzorgd worden en bijgevoerd worden. Wilde kittens tot een week of 14 a 16 nemen we mee om te socialiseren en een thuis te geven. Indien er adopteerbare volwassen katten aanwezig zijn in de kolonie, overleggen we met de terreinbeheerder over eventueel herplaatsen. 

We zetten geen wilde zwerfkatten terug in beschermde natuurgebieden. Voor deze katten zoeken we een geschikte locatie als muizenvanger - een plaats waar dit type zwerfkat goed tot zijn recht komt!

Stichting Zwerfkatten Nederland heeft geen asiel- of opvangfunctie voor sociale zwerfkatten - neemt u daarvoor contact op met uw regionale dierenopvangcentrum of dierenambulance. 
U kunt met ons contact opnemen voor het melden van groepen schuwe zwerfkatten. Bij voorkeur neemt u met ons contact op per mail - hiervoor hebben we hieronder een formulier met vragen samengesteld. Zorg voordat u contact met ons opneemt, onderstaande vragen te kunnen beantwoorden. Als u niet kunt mailen, bel ons dan op onze meldingstelefoon: 085 077 8413. 

Neem contact met ons op