Donaties

U wordt van harte uitgenodigd om ons werk voor de zwerfkatten en zwerfkittens te steunen. Alle giften zijn bijzonder welkom! 

Onze bankrekening gegevens: NL22 TRIO 0379 227 738 ten name van Stichting Zwerfkatten Nederland

U kunt op meerdere manieren donateur worden van Stichting Zwerfkatten Nederland. Omdat Stichting Zwerfkatten Nederland een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is, kunt u uw gift in de meeste gevallen aftrekken van uw belasting.

1. eenmalige donatie

U kunt een eenmalige gift geven of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften, waarbij het totaal aan (losse) giften hoger moet zijn dan 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,- en een maximum van 10% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. U kunt een eenmalige gift geven via de onderstaande QR-code of door overmaking.


2. periodieke overmaking
U wilt een periodieke gift geven door het invullen van een automatische overmaking vanuit uw eigen IBAN/bankrekening aan Stichting Zwerfkatten Nederland. Ga hiervoor naar uw online bankieren en vul een periodieke overmaking in. Vul de gegevens in: 

            Stichting Zwerfkatten Nederland   
            Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ  Nieuw-Beijerland
          IBAN: NL22 TRIO 037 922 7738
Vul in welk bedrag u wilt doneren en of dat bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar is. U kunt uw periodieke overmaking op elk moment stoppen bij uw bank of het bedrag van uw donatie wijzigen. 

3. periodieke schenking belasting-aftrekbaar
U kunt uw giften ook aftrekken met een periodieke schenking. Een periodieke schenking is voor 100% aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Een periodieke schenking mag in de aangifte inkomstenbelasting afgetrokken worden onder de volgende voorwaarden:
 a. Uw gift gaat naar een ANBI (daar voldoet SZN aan)
 b. U heeft uw periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die is vastgelegd met Stichting Zwerfkatten Nederland of in een overeenkomst die u zelf via de notaris heeft vastgelegd. Voor een overeenkomst die met Stichting Zwerfkatten Nederland is vastgelegd, volg de formulieren in die u via de link kunt openen (kopieren, in de adresbalk van uw browser plakken en de link vervolgens openen - volg de instructies van het formulier) https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf
 c. Er staat geen ruil voor de periodieke gift tegenover, behalve een nieuwsbrief o.i.d.

          DANK VOOR UW FINANCIELE STEUN AAN DE ZWERFKATTEN VAN NEDERLAND!    

Een donatie in de vorm van benodigde spullen (vervoersboxen Atlas 20 van Ferplast, ligkleedjes, manden etc.) is uiteraard ook van harte welkom. Mail daartoe naar: melding@stichtingzwerfkattennederland.nl.