Donaties

U wordt van harte uitgenodigd om ons werk voor de zwerfkatten en zwerfkittens te steunen. Alle giften zijn bijzonder welkom! 

Onze bankrekening gegevens: NL22 TRIO 0379 227 738 ten name van Stichting Zwerfkatten Nederland. U kunt kiezen voor een eenmalige donatie of een vast bedrag per maand via een incasso bij uw eigen bank. Gebruik hiervoor de machtigingsformulieren via de onderstaande buttons: 'donatie eenmalig' of 'donatie automatische incasso'. Bepaal zelf volledig hoeveel en hoe vaak u de zwerfkatten wilt steunen. Stuur het formulier naar uw bank voor verwerking. Namens de zwerfkatten danken we u heel hartelijk!

Machtigingsformulier eenmalig.pdf
Machtigingsformulier doorlopend.pdf

Een donatie in de vorm van benodigde spullen (vervoersboxen Atlas 20 van Ferplast, ligkleedjes, manden etc.) is uiteraard ook van harte welkom. Mail daartoe naar: melding@stichtingzwerfkattennederland.nl.