Bepaalt Paniek het lot van de ‘nerts’katten ?

Nieuw-Beijerland 27 mei 2020:  

Het artikel op Omroep Brabant “Besmette nertsenfokkerij ruimen, honden en katten ophokken’, gemeente luidt de noodklok” brengt onnodige paniek teweeg. Het hebben van antilichamen bij de katten duidt op het doorgemaakt hebben van een infectie en niet op een besmettelijk zijn. Net zoals bij mensen met antilichamen tegen Covid-19 is niet bekend of er sprake is van besmettelijkheid voor derden. De bemonstering van de katten in het huidige onderzoek leert juist dat er geen actief virus is gevonden bij de tamme en schuwe katten, op één  schuurkat na die op PCR zeer laag positief is bevonden in het orale monster (zo laag dat er geen besmetting uit kan voortkomen). Omdat alleen schuwe schuurkatten antilichamen hadden en geen van de tamme katten, is het aannemelijk dat de nertsen de katten besmet hebben.  

 

Stichting Zwerfkatten Nederland heeft de tamme en schuwe zwerfkatten gevangen op besmette nertsenbedrijven in Noord-Brabant. De denkfout die gemaakt is tijdens de in het artikel benoemdede  Raadsvergadering van de gemeente Gemert-Bakel, is dat je katten gaat ophokken die alleen antilichamen hebben. Dat is vergelijkbaar met mensen in quarantaine doen die antilichamen op Covid-19 hebben. Mensen behoren in quarantaine te blijven die het actieve virus hebben en dus besmettelijk zijn. Dat geldt uiteraard ook voor dieren. Radstake: ‘Maar geen van de katten heeft een actieve virusgraad om anderen te besmetten. Ook is het  belangrijk om te beseffen dat 30% van de katten antilichamen hebben – terwijl deze katten continue leven bij positief bevonden nertsen. Dat zou kunnen betekenen dat de schuurkatten elkaar onderling niet in hoge mate besmetten. 


Zorgvuldige communicatie in deze Coronacrisis is heel belangrijk.
De uitspraak door van der Sande ‘dat katten een groot probleem vormen op boerderijen en dat katten voor besmetting kunnen zorgen in de omgeving’ zaait mogelijk onnodig paniek en kan de politieke besluitvorming negatief beïnvloeden. Radstake: “Besluitvorming hoort op grond van door onafhankelijke onderzoekers gevonden onderzoeksresultaten en feiten plaats te vinden en niet op grond van lokaal betrokken subjectieve meningen. Nadere onderzoeksresultaten worden eind deze week verwacht. Radstake: “We moeten simpelweg die resultaten afwachten. Gedegen onderzoek vergt nu eenmaal enige tijd”.