De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Met de KNMvD hebben we een uitstekende samenwerking, o.a. resulterend in gezamenlijke persberichten en artikelen in het blad Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD).