WBTR
Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft als doel om wanbeheer, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie of andere ongewenste activiteiten binnen besturen, te voorkomen.  Met het document WBTR bevestigt Stichting Zwerfkatten Nederland niet alleen kennis te hebben genomen van de WBTR, maar de kwaliteit van besturen te willen verbeteren als individuele bestuursleden en als algemeen directeur volledig te voldoen aan de WBTR.

De bestuurders van Stichting Zwerfkatten Nederland zijn in staat ten alle tijden in het belang van de stichting te besluiten. De bestuurders bevragen elkaar hier onderling op en agenderen de besluitvorming op elke bestuursvergadering. 

Om helderheid in de gemaakte afspraken vastgelegd te hebben, is het document 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen' geschreven en geaccordeerd in de bestuursvergadering van juni 2021. 

WBTR juni 2021 .pdf