Naar aanleiding van de invoering op 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanuit de Europese Verordening, is dit privacyreglement gemaakt. De AVG bouwt voort op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorg onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Met dit privacyreglement wordt aangegeven hoe vrijwilligers van Stichting Zwerfkatten Nederland omgaan met de persoons-gegevens met als doel een zorgvuldige en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te bewerkstelligen. Dit privacyreglement beschrijft tevens hoe SZN het beleid van informatiebeveiliging vorm geeft.


Privacyreglement .pdf