Politieke lobby op volle toeren
De politieke lobby start traditioneel in september op volle toeren. Vakantiereces is voorbij en er komen tal van politieke besluitvormingsstukken voorbij. In Den Haag gaat het wederom om de chip- & registreerplicht bij de kat. Ondanks aangenomen moties, ook om naar de Belgische situatie te kijken van o.a. december 2019 van Moorlag, is er nog weinig geeffectueerd in 2020. 
In de provincie Utrecht staat begin september het fauna beheerplan op de agenda - ter kennisgeving. Aangezien in dit stuk nog steeds afschot als optie staat voor de verwilderde zwerfkat, plannen we om te gaan inspreken. Diverse virtuele overleggen vinden plaats om af te stemmen wat de specifieke problematiek is en wie er wat gaat bespreken. Vanwege het grote aantal insprekers, denkt Provinciale Staten onvoldoende bespreektijd te hebben voor dit agendapunt en wordt dit agendapunt verplaatst naar half oktober. 
Dierenlot
Op 2 september vindt een zeer constructief overleg plaatst met Stichting Dierenlot. We zijn Dierenlot zeer dankbaar voor de grootste ondersteuning en zijn heel erg blij met de toezeggingen. We verheugen ons op een nog intensievere samenwerking in o.a. de lobby! 
Cursus Trucs & Trics bij het Dierenlot Academie
Alhoewel met een corona-proof kleiner aantal deelnemers, geeft Stichting Zwerfkatten Nederland op 11 september de cursus Trucs & trics bij het (op)vangen van verwilderde zwerfkatten. De sfeer zit er goed in en de cursus wordt goed beoordeeld.