september 2019
De maand september heeft in het teken gestaan van de puntjes op de i voor de organisatie van het symposium de Gelderse Zwerfkattendag op het Provinciehuis in Arnhem op 4 oktober. Presentaties werden geschreven, voorbereidingen getrokken en veel overlegd met de betrokken instanties. Zie de rapportage van oktober onder 'nieuws oktober 2019'. 


tweede golf katten & kittens
In september nam de tweede golf van moederpoezen met kittens een aanvang - feitelijk is er amper een pauze geweest in de toestroom van katten en kittens dit jaar. Veel zwerfkattenorganisaties herkennen deze drukte en daar waar een enkele opvang het in het voorjaar nog wat rustiger had, zaten bijna alle organisaties in  het najaar vol. Gelukkig zijn in september de meeste mensen terug van vakantie, waardoor het aantal plaatsingen weer toenam en de doorstroom binnen de zwerfkattenopvangen weer optimaal was. We zijn dankbaar dat zoveel mensen Stichting Zwerfkatten Nederland weten te vinden met meldingen en hulpvragen. Dagelijks wordt SZN bestookt met mails en telefoontjes - en tot nu toe lukt het nog net om hulp of doorverwijzing te bieden voor alle hulpvragen.


Algemeen Overleg Natuur Den Haag
Ook in september heeft SZN de commissie vergadering van het algemeen overleg Natuur in de Tweede Kamer bijgewoond. In dit overleg werd o.a. over biodiversiteit gesproken en daarbij wordt de zwerfkat nogal eens genoemd als bedreiger daarvan in het kader van de predatie van kwetsbare diersoorten. 


cursus (op)vangen door SZN 
Op zaterdag 14 september heeft Stichting Zwerfkatten Nederland de dagcursus trucs & tricks van het (op)vangen van verwilderde zwerfkatten gegeven op het Centrum Kennisdeling van Stichting Dierenlot. De deelnemers waren zeer betrokken en behalve een leuke inhoudelijke cursus was het ook een gezellige dag. Deze cursus wordt op Dierenlot locatie in Arkel opnieuw verzorgd door Carien Radstake op donderdag 16 januari 2020 en vrijdag 29 mei 2020. Deelnemers kunnen zich via Stichting Dierenlot opgeven. 


overleggen
In september zijn er diverse overleggen geweest: met de PvdD van Rotterdam in het kader van de concpet Dierenwelzijnsnota, met het bestuur van Stichting Abri en met ambtenaren van het provinciehuis in Arnhem.