overleg Zuid-Hollands landschap

Begin september is een eerste overleg geweest om met het Zuid-Hollands Landschap een projectplan te bedenken om de verwilderde zwerfkatten uit de Krimpenerwaard te halen. De bedoeling is dat daar geen zwerfkatten meer teruggezet worden, dus er zijn veel nieuwe buitenplekken nodig. We starten met commitment bij alle betrokken stakeholders in een gezamenlijk plan van aanpak.

bezoek aan GAIA in Brussel

Met dierenwelzijnsorganisatie GAIA uit Belgie  is een zeer zinvol overleg gepleegd rondom de landelijke aanpak van Belgie in het zwerfkattendossier. Belangwekkende documenten zijn uitgewisseld en afspraken zijn gemaakt om nader samen te werken.

marktkraam 

In het prachtige gebied van de Geffense Plas in Oss heeft SZN op de megahondendag gestaan - als enige zwerfkattenorganisatie. Het weer was prachtig zonnig en naast de nodige verkopen hebben we veel plezier gehad met elkaar (dank aan vrijwilligster Mieke Gusinu  voor je tomeloze inzet en warme gezelligheid)!

inspreken Provinciale Staten Gelderland

Op woensdagavond 12 september heeft Stichting Zwerfkatten Nederland ingesproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen rondom de concept kadernota Faunawet in Gelderland. Naast de twee ingestuurde brieven aan alle provinciale Statenleden met informatie over de specifieke situatie van de verwilderde zwerfkat, is veelvuldig mail- en appcontact geweest met diverse politici. In de PS vergadering van 26 september hoorden we tot onze verbijstering dat de provincie Gelderland bij zijn voorgenomen besluit blijft om GEEN verwilderde zwerfkatten meer terug te mogen zetten - nergens meer. Aangezien je bij het vangen niet weet wat na observatie een verwilderde zwerfkat blijkt, zitten zwerfkattenopvangen in korte tijd overvol met verwilderde zwerfkatten. Dat is geen kattenwelzijn voor de verwilderde zwerfkatten in de kattenverblijven (die worden ziek van de stress om met mensen in aanraking te komen), maar wat te doen als ze ook niet meer uitgezet mogen worden? De Gedeputeerde Peter Drenth meent dat de opvang van alle zwerfkatten (dus ook de verwilderde zwerfkatten) een taak is van de gemeenten. Na een bel- en mailronde langs alle gemeenten in Gelderland blijkt in overgrote meerderheid niet eens bekend te zijn wat het beleid in de eigen gemeente is qua verwilderde zwerfkatten. De motie om te kijken naar waar verwilderde zwerfkatten zonder schade aan de natuur wel kunnen worden teruggezet, werd afgewezen. De motie om gemeenten te stimuleren om preventief te voorkomen dat een huiskat een zwerfkat wordt door chippen & registreren en neutraliseren, haalde wel de meerderheid van de stemming. Wordt vervolgd...

inspreken Provinciale Staten Groningen

Op woensdagmiddag 19 september heeft SZN ingesproken in Groningen bij de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid rondom de beleidsnota Flora en Fauna. Naast de twee ingezonden brieven met informatie waarom een afschotvergunning op de verwilderde zwerfkatten niet de oplossing is, is aandacht gevraagd voor de geschikte oplossing dmv TNRC-projecten. Stichting Dierenlot was de eerste inspreker op deze vergadering en SZN de tweede inspreker. Een mooie en zinvolle samenwerking. Na de eerste termijn van de stemming bleek dat de meerderheid van de Commissie niet voor een afschotvergunning is. De definitieve besluitvorming vindt op 3 oktober plaats in de vergadering van de Provinciale Staten.

bestuursvergadering

Op 21 september is een spoedvergadering geweest rondom de uit te voeren extra acties voor de provincies Gelderland en Groningen.

bezoek van sponsor

Op maandag 24 september is overleg gevoerd rondom de aanvraag voor financiĆ«le steun voor de aanschaf van instrumentarium en apparatuur voor de inrichting van de mobiele operatie-unit.

televisieopnamen vangactie in provincie Gelderland

Voor tv en radio omroep Gelderland is een vangactie in het dorp Gelricum door Stichting Superkatten gefilmd. De vangactie was succesvol en de tv-opnamen lieten een model-vangactie zien, dankzij de professionele aanpak van de vrijwilligers van Stichting Superkatten. Ondertussen werd Carien Radstake geinterviewd vanuit Stichting Zwerfkatten Nederland om de dreigende besluitvorming van de provincie Gelderland (het niet meer mogen uitzetten van verwilderde zwerfkatten op openbaar terrein) voor te zijn. Dank aan omroep Gelderland voor de PR-ondersteuning in de zaak van de verwilderde zwerfkat.