Vis & chip actie op Texel
Al jaren waren we in gesprek met allerlei organisaties op Texel om te helpen bij het zwerfkattenvrij krijgen van de beschermde natuurgebieden. Die gesprekken kwamen in een stroomversnelling in het najaar, waardoor we in oktober met een gezamenlijke actie van de Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Stichting Dierenlot, Gemeente Texel, Nationaal Park Duinen van Texel, LTO Texel, De Lieuw, Natuurmonumenten en de plaatselijke dierenartsenpraktijk gestart zijn. Texel is een veelomvattend project: huiskatten moeten identificeerbaar zijn en dus gechipt & geregistreerd, de meer socialere zwerfkatten moeten gevangen (van bijvoorbeeld de vele vakantie- en bungalowparken), schuurkatten moeten meegenomen worden in het project en de verwilderde zwerfkatten moeten uit het beschermd natuurgebied gevangen worden (en dat natuurgebied is heel groot op Texel!). De actie heeft een ware pers-tsunami opgeleverd - ontzettend fijn voor de aandacht voor het lot van de zwerfkatten. 
Ook in de Tweede Kamer is aandacht voor dit onderwerp. Afgelopen dinsdag werd in het debat met Minister Carola Schouten onder andere door William Moorlag het project op Texel aangehaald als mooi voorbeeld voor de rest van Nederland.  Hij zei daarover:  â€˜Met een chipplicht en projecten zoals Texel heb je zowel dierenwelzijnswinst als biodiversiteitswinst’. Ook kwam daarbij een landelijke chip- en castratieplicht voor katten aan de orde, maar helaas is dat nog niet geregeld.

Uiteraard was dit geen eenmalige actie, herhaalde malen gaat Stichting Zwerfkatten Nederland terug naar Texel om het volledige eiland zwerfkattenvrij te maken op een katvriendelijke manier!

Onderzoek Covid-19 bij huisdieren met de Universiteit van Utrecht

In juli zijn we begonnen met het onderzoek naar Covid-19 bij huishonden en -katten in met Covid-19 besmette huishoudens. In de tweede Coronagolf gaf dat veel aanmeldingen via de GGD's, reden om vanaf oktober twee dagen per week met Katopia kris-kras door het land te gaan rijden om onderzoeksmateriaal te verkrijgen. De verwachting is dat begin 2021 de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden door de Diergeneeskundige Faculteit. 

Bestuursvergadering
Ook in oktober hebben we digitaal vergaderd met het bestuur. De Stichting groeit en bloeit en om het complete bestuur op de hoogte te houden van alles wat er speelt, is regelmatig vergaderen noodzakelijk.