4 oktober 2019: Gelderse Zwerfkattendag in het provinciehuis in Arnhem
Na maandenlange en intensieve voorbereiding was het zover: het symposium waarbij alle gemeenten, dierenartsen en stakeholders (zwerfkatten- en natuurorganisaties) van Gelderland waren uitgenodigd, kon van start gaan. Gedeputeerde Drenth hield het welkomstwoord en na de groeten en een succeswens van Minister Schouten overgebracht te hebben, volgde een aanbeveling om toch vooral als betrokken partijen met elkaar beleid te maken ten gunste van de zwerfkatten. Na de plenaire sessie gingen de aanwezigen uiteen om in twee rondes van drie deelsessie nader in te gaan over de specifieke onderwerpen: dierenwelzijnsnota's, semi-permanent bewoonde campings/vakantieparken en zwerfkatten, veterinaire aspecten van zwerfkatten, Algemene Plaatselijke Verordening chipplicht bij katten, schuurkatten en weidevogelgebied en de rol van de dierenarts bij chippen & neutraliseren katten. 

Ondanks de lage opkomst van gemeentelijke ambtenaren, was het symposium een succes dankzij de perfecte organisatie en ondersteuning van uit het provinciehuis en een enthousiast en betrokken publiek. 


onderzoek kosten en baten chipplicht katten & staat van chippen
Stichting Zwerfkatten Nederland heeft onderzoek gedaan bij de chipdatabanken om het percentage vast te stellen van het aantal gechipte huiskatten in Nederland. Hoeveel van de gevonden zwerfkatten vindt zijn eigenaar terug in vergelijking met gevonden zwerfhonden? Hoeveel meer katten zou hun eigenaar terugvinden als er een chipplicht voor katten bestond zoals die nu bestaat voor honden in Nederland? 

Daarnaast heeft SZN onderzoek gedaan naar de kosten en baten van een chipplicht van katten. Hoeveel katten minder hoeven er worden opgevangen in de dierenopvangcentra? Wat wijzen de eerste cijfers in BelgiĆ« uit na de hier ingevoerde chipplicht?  


inspreken gemeente Rotterdam
Op 9 oktober heeft SZN ingesproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de gemeenteraad in Rotterdam, over de concept Dierenwelzijnsnota. Daarbij is gepleit voor meer financiĆ«le middelen voor Stichting Zwerfkatten Rijnmond (SZR) en is aanbeveling gedaan om de werkwijzen te vergelijken op resultaatniveau tussen Amsterdam (de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten) en Rotterdam (SZR). Ook hield SZN een pleidooi voor het verplicht chippen van katten in Rotterdam. Uit het inspreken zijn diverse afspraken en overleggen gevolgd opdat de chipplicht voor katten gepromoot wordt op landelijk niveau. 


Stichting Zwerfkatten Nederland in de praktijk
Het lobbywerk van Stichting Zwerfkatten Nederland is de belangrijkste taak: het op de kaart zetten en houden van de problematiek van verwilderde zwerfkatten opdat adequaat hulp verleend wordt aan de zwerfkatten. Als er echter een beroep op SZN wordt gedaan om te ondersteunen in de praktijk, dan doen we dat uiteraard ook graag. Zo zijn er in een druk weekend diverse hulpverleningsvragen ingewilligd: het helpen bij het vangen en onderdak vinden van een overmaat aan niet-geneutraliseerde katten in een appartement (37 aanwezige niet-geholpen katten!), vangactie van acht katten op een erf (het begon met een enkele kat...) en een vangactie in een buitengebied van 7 katten (moederpoes met 6 kittens) in samenwerking met een boswachter van het Zuid-Hollands landschap.