lobby Provinciale Staten Groningen

Op 3 oktober heeft de Provinciale Staten in Groningen besloten dat er in principe geen zwerfkatten worden afgeschoten. Afschot mag alleen als overtuigend kan worden aangetoond dat afschot een duurzame oplossing biedt en er geen alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn. PS heeft besloten om in ieder geval een pilot TNRC te willen opstarten in Groningen, reden voor SZN om een ontheffing aan te vragen voor het terugzetten van verwilderde zwerfkatten. 

politieke lobby Den Haag

Op 4 oktober is een overleg in de Tweede Kamer in Den Haag gehouden met de partij van 50+ over de mogelijkheden van een landelijke chip- & registratieplicht voor huiskatten.

werkbezoeken

Op 15 oktober wordt een werkbezoek gebracht aan het asiel de Dierenstee in Numansdorp. Naast bespreking van samenwerking en opvangscapaciteit voor verwilderde zwerfkatten wordt een rondleiding in het asiel gegeven door de beheerder, 

Ter voorbereiding van het inspreken in de Provinciale Staten van Zeeland in november, zijn diverse dierenopvangcentra in Zeeland bezocht. Tijdens de werkbezoeken zijn o.a. de cijfers van de zwerfkatten en de opvangcapaciteit ge├»nventariseerd. De dierenopvangcentra in Tholen (Elkie stichting), in Zierikzee (dierenasiel Schouwen-Duiveland), in Goes (dierenasiel de Bevelanden) en in Vlissingen (dierenasiel Walcheren) zijn bezocht. 

publiciteit

Er is in oktober veel media aandacht geweest met krantenartikelen in o.a. het Algemeen Dagblad:

- In het AD verschijnt een bericht over de overgang van de gemeenten Zederik en Leerdam van Gelderland naar Utrecht. Met deze verschuiving van provincies kunnen verwilderde zwerfkatten worden afgeschoten - iets wat in de provincie Gelderland niet mag en in de provincie Utrecht wel. Stichting Zwerfkatten Nederland stuurt een persbericht over dit onderwerp uit. Zie: https://www.ad.nl/rivierenland/boze-reacties-op-zwerfkattenjacht-in-leerdam-en-zederik~afae519b/?fbc... als reactie op het krantenbericht: https://www.ad.nl/rivierenland/zwerfkatten-mogen-afgeschoten-worden-in-leerdam-en-zederik-na-fusie~a...

- Op 18 oktober verhaalt het AD Hoeksche Waard van de uiterst succesvolle vangactie in het Oudeland van Strijen: https://www.ad.nl/hoeksche-waard/na-jaren-is-de-kattenplaag-in-oudeland-eindelijk-voorbij~a03b03b6/?...

- Op 19 oktober bericht het AD over het feit dat SZN zich stoort aan de voorlichter van de provincie Utrecht dat jagers het verschil zien tussen een verwilderde kat en een huiskat: https://www.ad.nl/woerden/stichting-zwerfkatten-stoort-zich-aan-uitspraken-provincie-utrecht~ad2e282...

- Op 22 oktober bericht het Fries Dagblad over het onderzoek naar de bejaagde huiskatten naar aanleiding van de berichtgeving dat jagers het verschil kunnen zien tussen de huiskat en de verwilderde zwerfkat: https://www.omropfryslan.nl/nijs/846221-stichting-undersiket-bejeien-fan-huskatten?fbclid=IwAR3F_N3L.... Voor de niet-Friezen is de vertaalknop van dit artikel wel heel handig: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/846239-stichting-onderzoekt-bejagen-van-huiskatten?fbclid=IwAR0D-...

- Op 23 oktober werd in het AD een oproep gedaan om mee te doen aan het onderzoek naar beschoten huiskatten: https://www.ad.nl/etten-leur/kat-beschoten-meld-het-voor-onderzoek~a6103a27/?fbclid=IwAR0R7yBIG8fJe9...

- Op 24 oktober werd in het AD Groene Hart verteld van het opgestarte vangproject in de Krimpenerwaard: https://www.ad.nl/groene-hart/verwilderde-kat-rukt-op-in-het-groene-hart~a0c30075/?fbclid=IwAR0gBaQM...

hoorzitting bezwarencommissie Zeeland

Op 23 oktober diende de hoorzitting in de provincie Zeeland op het provinciehuis in Middelburg, vanwege het bezwaar wat de Stichting Het Zeeuwse Landschap met Vereniging Natuurmonumenten heeft ingediend tegen de ontheffing die Gedeputeerde Staten heeft verleend aan Stichting Zwerfkatten Nederland om zwerfkatten te mogen terugplaatsen op de vangplek. De commissie adviseert de Gedeputeerde Staten en GS besluit in december. 

Hart van Nederland-uitzending

Op 24 oktober worden opnamen gemaakt van beschoten zwerfkat Bullet voor Hart van Nederland. Bullet bleek beschoten te zijn met hagel - maar was geen zwerfkat en leeft nu als huiskat in het midden van het land. De uitzending van Hart van Nederland volgt op zondag 28 oktober. 

samenwerking Zuid-Hollands Landschap

Op 25 oktober heeft SZN een tweede overleg met Het Zuid-Hollands Landschap om de concrete aanpak te bespreken rondom het TNRC-project in de Krimpenerwaard. 

nieuwe vrijwilligers: welkom!

In oktober hebben vier vrijwilligers zich aangemeld bij Stichting Zwerfkatten Nederland:

- Monique de Kruijk - co├Ârdinator van Utrecht met als takenpakket opbouwen en onderhouden van contacten met zwerfkattenopvangen en dierenasielen in de provincie Utrecht

- Fariel Vermeulen - zij heeft de uitdagende taak om Instagram van SZN op te zetten en tot bloei te laten komen

- Lisa Klompenhouwer -  Lisa is werkverkenner/speurneus en doet diverse onderzoeken en inventarisaties in provincies, zoals in Gelderland en Noord-Holland ter voorbereiding van overleg met politici

- Rachel van Zessen - inventariseert de meldingen van aangeschoten huiskatten en gechipte en plotseling verdwenen huiskatten.

Facebook 

De Facebookpagina van Stichting Zwerfkatten Nederland bereikt de 2.500 likes en volgers.