Provincie Utrecht: lobby om het afschieten van katten te stoppen

In de Provinciale Staten van Utrecht kwam in oktober het Faunabeheerplan langs - aanleiding om in een van de twee provincies waar nog zwerfkatten mogen worden afgeschoten, een alternatief beleid aan te bieden; TNRC waarbij zwerfkatten uit de natuurgebieden niet worden teruggezet, maar herplaatst worden op een andere geschikte woonplek, ver van de vangplek vandaan. In een gezamenlijk lobby en na een overleg met Gedeputeerde Bruins Slot viel het besluit aan de Statenleden. Gelukkig kreeg de motie om te kiezen voor een alternatief beleid in plaats van afschot in november de meerderheid - reden om in overleg te gaan met GS om flankerend beleid te realiseren in 2021 voor de gehele provincie. Doelstelling daarbij is om de 400 (zwerf)katten die jaarlijks in de provincie werden afgeschoten, nu diervriendelijk weg te vangen en van een nieuw goed thuis te voorzien.

Neutralisatieacties

Eind 2020 kwamen de grotere vangacties steeds meer onder druk te staan door de Covid-19 maatregelen en het beperkte aantal mensen die bijeen mocht komen. Hierdoor hebben we aan het einde van het jaar helaas enkele grote acties moeten uitstellen tot 2021. Vervelend, want juist deze tijd van het jaar is perfect om veel grote acties te doen: de poezen zijn niet drachtig, er liggen geen nesten kittens zonder moederpoes en de katten hebben wat meer honger dan in de zomerperiode waardoor de vangacties grotere vangsten geven. Eind november hebben we (naar later bleek onze laatste grote) vangactie in Maasbree gedaan: 46 campingkatten (waarvan 80% poes!) zijn op een dag geopereerd met ons super-operatie-kanon Maria. Eind van de middag ontglipte Maria de woorden: 'ik kan geen baarmoeder meer zien' - en dat begrepen we heel goed!