Klussen aan de operatie-bus

Er wordt door Rinus de Kruijk heel hard gewerkt aan de operatie-bus. Het is een enorme klus om een logistiek handige en efficiënt ingerichte operatiebus te maken - maatwerk ten top! De gouden handjes van Rinus maken dat de klus heel vakkundig en perfect wordt uitgevoerd. Door de tegenslagen bij het klussen, duurt de verbouwing langer dan normaal. Maar we gaan voor kwaliteit boven snelheid en wachten dus rustig de vorderingen af.... Ondertussen worden de benodigdheden aangeschaft om de mobiele operatiekamer straks in gebruik te kunnen nemen (keuken, kastjes, vloer, lichten etc.). Dat betreft niet alleen de benodigdheden om de weg op te kunnen, maar ook alles wat er nodig is voor het opereren: instrumenten, ultrasoon, autoclaaf, disposables, operatietafels, desinfectans, drukkooi etc. etc.

Beneficiantendag Dierenlot Gorinchem

Op de beneficiantendag van Dierenlot in Gorinchem, mogen we als Stichting Zwerfkatten Nederland wederom met een stand in de centrale hal staan om informatie te geven over de zwerfkatten. Het was een bijzonder drukke dag met veel belangstelling voor de informatie en documentatie in onze stand, alsmede voor onze vangkooien en vervoersboxen. In de lunchpauze hebben we een overleg voor de vrijwilligers gefaciliteerd gekregen: we groeien zo snel met nieuwe vrijwilligers dat het zinvol is om kennis te maken met elkaar en de nieuwe mensen. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nodige te vertellen aan de vrijwilligers over SZN vanuit het beleid en de doelstelling. 

Inspreken provincie Zuid-Holland
In het kader van het afgelasten van het begrotingsonderdeel van de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu in de provincie Zuid-Holland vanwege de boerenprotesten op het provinciehuis i.v.m. de stikstofproblematiek op 7 november, is het inspreken van Stichting Zwerfkatten Nederland verplaatst naar de Algemene Statenvergadering op 13 november in Den Haag. Dat biedt de mogelijkheid om informatie te geven aan alle Statenleden van de provincie Zuid-Holland over zwerfkatten en de noodzakelijkheid van financiering van de hulp aan verwilderde zwerfkatten. Er wordt over dit onderwerp pas een besluit genomen bij de begrotingsbesprekingen in het voorjaar....nog afwachten wat het inspreken voor effect gehad heeft bijgevolg.  

Maria Parasiri verbonden als dierenarts aan SZN
Na goed overleg met Maria Parasiri heeft zij besloten haar naam als dierenarts te willen verbinden aan SZN. Dat betekent niet alleen dat zij faciliteert dat de mobiele operatiewagen straks afdoende bevoorraad kan worden, maar ook dat zij haar vrijwillige bijdrage wil leveren aan de TNRC-projecten in de vorm van opereren van de zwerfkatten. We zijn intens blij en dankbaar met haar hulp!

Gezamenlijk persbericht met de KNMvD
In het kader van de gewenste chipplicht voor huiskatten (zonder de huiskat immers geen zwerfkat) heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierengeneeskunde (KNMvD) een gezamenlijk persbericht opgesteld. Samenwerken maakt sterker! Daarnaast wordt Michelle van Leeuwen, gespecialiseerd zwerfkatten-dierenarts en verantwoordelijk voor de veterinaire 'poot' en de begeleiding van de gastgezinnen van Stichting Zwerfkatten Nederland, geïnterviewd over het chippen voor een artikel in het januari nummer van het Tijdschrift voor Dierengeneeskunde. 
Vertrek Lisa Klompenhouwer
Bestuurslid Lisa Klompenhouwer heeft een functie betrokken bij een politieke partij, reden om zich terug te trekken als bestuurslid. Enerzijds heeft zij door haar nieuwe baan onvoldoende tijd voor het bestuurslidmaatschap en anderzijds is SZN een onafhankelijke organisatie - hetgeen een combinatie met een politieke loopbaan lastig maakt. Lisa is als bestuurslid vanaf april 2019 bij SZN betrokken geweest. We danken haar hartelijk voor het inzet en speciale speurneus-klussen.