Koffietijd

De maand maart begon prachtig met een vermelding door Piet Hellemans bij Koffietijd. In dit programma werd aandacht gevraagd voor de zwerfkatten. Daarbij vertelde Piet van Katopia en onze zwerfkattenacties. 

Schrijven, schrijven, schrijven....

Het Gastgezin Begeleidings Team (GBT) heeft deze maand heeeeeeel veel protocollen geupdate, bijgeschaafd, herschreven en nieuw geschreven. Er zijn vier basisprotocollen ontstaan (gastgezin van kittens, verzorging kittens in gastgezin, hygiene rondom opvang in gastgezinnen en plaatsen van kittens vanuit gastgezin). Al deze protocollen hebben bijlagen - varierend van een verblijfsstatus en overzicht soorten ontlasting, tot een besluitboom spoed en piketschema voor spoeddiensten. Aan Andrea Kruis hebben we gevraagd pictogrammen te maken voor de protocollen. Dat heeft ze direct gedaan (zo lief!) en dat niet alleen, ze heeft ook prachtige picto's gemaakt voor de website. De website gaan we binnenkort herzien....zodat de site wat levendiger, zichtbaarder en gezelliger wordt.

BLOG

Nieuw op de website: een gezellige zwerfkatten blog! Michelle van Leeuwen is gestart met een blog vanuit haar belevenissen als zwerfkatten-dierenarts. Ook Kim van Houten gaat blogs plaatsen. Naast dierenartsen belevenissen worden ook de belevenissen in de gastgezinnen beschreven en zichtbaar gemaakt met foto's. 

Gastgezin overleg
Op 3 maart hebben we ons eerste gastgezin overleg gehouden - natuurlijk digitaal in deze tijd. We hebben inmiddels ruim 20 gastgezinnen - waardoor we alleen al met een voorstelrondje anderhalf uur verder waren. Fantastisch dat zoveel mensen bereid zijn om gastgezin te zijn. 

Abeltje
Vroeger dan verwacht, kondigde zich op maart het eerste opvang-fleskitten zich aan. Maar net op tijd, want twee nestgenootjes hadden het toen al niet gehaald. Abeltje doet het fantastisch en aan het eind van maart kan ik vertellen dat hij de eerste weken van zijn leven prima door is gekomen dankzij de liefdevolle verzorging van gastgezin Ingrid!

Cursus aan centralisten van de meldkamer dierenpolitie 
Voor de eerste keer hebben we een cursus gegeven aan de centralisten van de meldkamer van de Dierenpolitie. Deze mensen nemen de telefoon op om meldingen van burgers op te nemen. Waar herken je een zwerfkat aan? Wat mag wel en wat mag niet? Wat zijn de wetboek voorschriften voor gevonden katten? Een hele enthousiaste groep heeft de cursus gevolgd en deed volop mee!

Overleg MSD
In maart hebben onze dierenartsen een zinnig overleg gehad met MSD over vaccineren. De wet verplicht dierenopvangcentra om kittens voor hun 7e week te vaccineren, maar er is in Nederland geen vaccin beschikbaar wat geregistreerd is voor vaccineren op zo'n jonge leeftijd. 

24 maart......provincie Utrecht
Op 24 maart heeft de Provinciale Staten van Utrecht besloten over het projectplan voor de komende drie jaar met o.a. onze stichting. Tot onze verrassing besloot de Provincie om per 2 april beheer dmv afschot van zwerfkatten volledig te staken. In juni/juli wordt de kadernota in stemming gebracht - daarna kunnen we vol aan de bak. Tot die tijd bereiden we ons voor, opdat we klaar voor de start zijn. Afgesproken is dat we de komende drie jaar 400 katten met TNRC gaan behandelen. Daarbij gaan we een weidevogelkerngebied leegvangen en vangacties op meldingen doen. 

Proefvangactie Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog hebben we eind maart een proefvangactie uitgevoerd, ter voorbereiding van de vangacties die na het broedseizoen gaan plaatsvinden. Helaas kostte de voorbereiding op het eiland iets meer tijd, reden om na het broedseizoen aan de slag te kunnen met de daadwerkelijke vangacties. We zijn dankbaar om in samenwerking met vele organisaties op het eiland alvast verkend te hebben waar de zwerfkatten verblijven en we verheugen ons op de aanstaande samenwerking! Top team daar!