Virbac
Op 2 maart hebben we een overleg gehad met firma Virbac in Barneveld over onze samenwerking. Via de firma Virbac mogen we voordelig chips (transponders) aanbieden, inclusief registratie en een vaccinatieboekje. Daardoor promoten we gezamenlijk het zoveel mogelijk kunnen chippen van zwerfkatten. De directie van Virbac stond aan de oorsprong van het promoten van het chippen van katten in Nederland. In 2019 heeft Virbac Stichting Zwerfkatten Nederland uitgekozen om het goede doel te zijn van de actie 'juni chipmaand'. Dat heeft een prachtige donatie opgeleverd van 1.000 transponders. 

Vrienden Diergeneeskunde Vriendenfeest
Op vrijdag 6 maart heeft Vrienden Diergeneeskunde het Vriendenfeest georganiseerd in het prachtige Anatomiegebouw in Utrecht. De bijeenkomst was, behalve een gezellig samenzijn met de nodige hapjes en drankjes, een mooie ontmoeting van projecten (in uitvoering) met de financierders daarvan. Er waren presentaties, lezingen en een gezellig loting. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe relaties te laten ontspringen en oude relaties te onderhouden. 

Vergaderingen

Het nieuwe bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland vergadert elke maand om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, elkaar te informeren en vooral: nieuwe doelstellingen en plannen te smeden. Zo is besloten om aan de co├Ârdinatoren te vragen de campings, vakantieparken en bungalowparken te inventariseren, wie daar de zwerfkatten 'onder controle' houdt wat betreft hulp en neutralisatie. Dat is een aardige klus die wat tijd gaat vergen....

Actie mobiele operatiewagen

De mobiele operatiewagen kon weer in actie komen in maart ten behoeve van een boerderij met 20 schuurkatten in de provincie Zuid-Holland. Het mooie van de katten ter plaatse neutraliseren is dat de katten na herstel van de narcose, weer uit de vervoersmand stappen en direct weer in hun vertrouwde omgeving zijn. Zonder gestress van vervoer, in en uit een auto, in en uit een opvang, naar en van de dierenarts. Dat scheelt enorm in hun gezondheid, simpelweg omdat stress het postoperatieve herstel van katten negatief be├»nvloed. We zijn enorm blij dat de mobiele operatiekamer weer ingezet kan worden! 

Nieuwe flyer

Ten behoeve van de mobiele operatiekamer heeft Stichting Zwerfkatten Nederland een nieuwe flyer gemaakt, waarin mensen op de mogelijkheid gewezen worden om een zwerfkat te kunnen financieren qua neutralisatie, vaccinatie, chip of behandeling. 

Beplakking mobiele operatiekamer

Deze maand is de mobiele operatiekamer beplakt met onze samenwerkingspartners:

- Vrienden Diergeneeskunde met al hun waardevolle contacten met o.a. de Faculteit Diergeneeskunde

- Stichting Zwerfdieren Welzijn met hun inspanningen voor o.a. onze gezamenlijke fondswerving t.b.v. TNRC-projecten

- Almo Nature met een prachtige opgestarte samenwerking t.b.v. de zwerfkatten en asielkatten (waarover later meer)

- KNMvD als waardevolle samenwerkingspartner op o.a. het chippen van alle katten en neutraliseren van zwerfkatten. 

- Virbac met het faciliteren van chippen van alle katten

Vangactie Neerkant
Eind maart hebben we een TNRC actie uitgevoerd op een boerderij in Neerkant. Deze actie is strikt volgens de COVID-19 regelgeving uitgevoerd omdat net de Corona maatregelen afgekondigd waren. Met deze actie zijn niet alleen de schuurkatten geholpen, maar ook een nabij gelegen zwerfkatten organisatie waarvan nog enkele katten niet met TNRC waren behandeld.