We hebben met de firma Virbac een prachtige prijsdoorbraak gekregen rond de verkoop van de Virbac-transponders, die we voor € 2,95 kunnen aanbieden per steriel verpakt exemplaar – inclusief BTW en inclusief registratie bij de Backhomeclub. Iedere kattenopvang of asiel kan een gratis account bij de Backhomeclub aanmaken. Een katteneigenaar kan zo vaak kosteloos een adreswijziging doorgeven als nodig. We hopen met deze onderhandeling heel veel meer katten gechipt te kunnen krijgen. Met onze heel hartelijke dank aan de firma Virbac!


SZN heeft overleg gehad met de Dierenbescherming. Met de Dierenbescherming hebben we afgesproken dat we samen gaan optrekken in de lobby voor de zwerfkat in Nederland. We krijgen van het hoofdkantoor de actieve zwerfkatten werkgroepen door, zodat we deze ook op onze kaart van Nederland kunnen zetten.


We hebben overleg gehad met de omgevingsdienst in Den Haag, resulterend in een ontheffing voor de provincie Zuid-Holland. Deze ontheffing is qua gestelde voorwaarden tot stand gekomen met o.a. de KNJV en we kunnen ons volledig vinden in de gestelde voorwaarden: geen zwerfkatten retour in de natuur- of weidevogelgebieden. De ontheffing is geldig tot 31 december 2022 – dus we kunnen voorlopig vooruit. Organisaties die voor de provincie Zuid-Holland een machtiging willen hebben, kunnen mailen naar: info@stichtingzn.nl.


We mogen alvast verklappen dat 4 oktober 2019 op het Provinciehuis in Arnhem een symposium genaamd ‘de Gelderse Zwerfkattendag’ georganiseerd gaat worden. Doelgroep voor dit symposium zijn alle beleidsmakers in de provincie Gelderland, de grootste faunaorganisaties die actief zijn in Gelderland en dierenartsen. Stichting Zwerfkatten Nederland vertegenwoordigd de zwerfkattenorganisaties in Gelderland – dus heb je bespreekwensen: mail die naar de coördinator van Gelderland Lisa Klompenhouwer: gelderland@stichtingzwerfkattennederland.nl. Dit symposium is enerzijds informatief bedoeld en anderzijds ter meningsvorming rondom het beleid per Gelderse gemeente.


In de provincie Drenthe is de werkgroep zwerfkatten vanuit de Dierenbescherming als enige actief. SZN heeft overlegd en afgesproken meldingen vanuit deze provincie door te geven aan deze werkgroep, opdat meldingen worden opgepakt en afgehandeld.

Op vrijdag 15 maart hebben we een kraam bezet tijdens de jaarlijkse dag van BoerenNatuur. Doelstelling was om coöperaties van de boerenbedrijven te attenderen op het belang van het neutraliseren en chippen & registreren van de schuurkatten – met name in de weidevogelgebieden. Lisa en Carien hadden heel wat uit te leggen aan de wenkbrauw-fronsende bezoekers aan de stand, maar zonder uitzondering begreep elke bezoeker bij het weggaan het belang van onze aanwezigheid. We mogen informatie aanleveren voor op de website van BoerenNatuur in de hoop dat de coöperaties met hun aangesloten boerenbedrijven zich aanmelden om hun schuurkatten te mogen laten helpen.


In maart is hard gewerkt aan de tweede versie van het TNRC-handboek, wat naar verwachting binnen enkele maanden voltooid is. Michelle van Leeuwen is bezig met het veterinaire deel te herschrijven en Carien Radstake herschrijft de eerste twee delen van het huidige TNR-handboek. Wat wijzigt er toch veel in twee jaar….


Op donderdag 21 maart hebben we een audit gehad ten behoeve van het CBF-keurmerk. In april hopen we te horen of onze aanvraag gehonoreerd wordt met de CBF-erkenning….spannend!