Provincie Zuid-Holland

Ook in de provincie Zuid-Holland lobbyen we rondom het beheer van de schuwe zwerfkatten van de beschermde natuurgebieden. In de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu volgt inspraak rondom de zwerfkat. Hieruit vloeit een breder overleg voort, wat in het najaar meer vorm gaat krijgen. 

DierenpraatTV

Piet Hellemans heeft voor onze stichting geregeld dat vlogger Floris Piet en ons een dag volgt voor, in en na Katopia. Op een stralende juni-dag vinden de opnamen plaats. Uit deze opnamen volgen vier afleveringen van DierenpraatTV (https://dierenpraat.tv/) die in vier navolgende weken worden gepost. Het was echt fantastisch leuk, informatief, gezellig en natuurlijk hebben we weer aardig wat zwerfkatten en -kittens kunnen helpen. Zie de afleveringen: https://www.youtube.com/watch?v=h3HFMIIEnMw&t=59shttps://www.youtube.com/watch?v=SN-cYk1OUhIhttps://www.youtube.com/watch?v=TrdVZb1Gc-4&t=299s en https://www.youtube.com/watch?v=Z2oxoPTbMNg&t=18s.

Overleg Ministerie LNV
Deze maand overleggen we met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de opties hoe tot een landelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem te komen. Dit vloeit voort vanuit de aangenomen moties in december 2020 in de Tweede Kamer. Samen met Stichting DierenLot gaan we voor een maximaal effect ten gunste van de schuwe zwerfkat in Nederland!

Cursus geven aan de Martin Gaus Academie

We grijpen graag alle kansen aan om mensen zo goed mogelijk voor te lichten over de behandeling en opvang van zwerfkittens. Dit mocht Stichting Zwerfkatten Nederland in juni aan Gaus Academie in Lelystad doen. Een enthousiast publiek van gastgezinnen was aanwezig en er ontstond een actieve interactie. 

Bijscholing voor de dierenartsen
Omdat wij onze dierenartsen zeer waarderen en zij ook af en toe bijscholing volgen leuk vinden, hebben we aan drie van onze dierenartsen het ISFM congres aangeboden om digitaal te volgen. Dat is behoorlijk afzien, want daar waar wij in Nederland een betrekkelijk rustig programma gewend zijn te volgen, gaat dit congres van 8.30 tot 18.00 uur met hele korte pauzes door gedurende drie dagen. Dus enigzins tollend sloten de dierenartsen het congres op zondag af..... 

Dank aan onze financiele sponsoren!

Ook deze maand zijn onze zwerfkatten schandalig verwend met financiele hulp. We zeggen Stichting DierenLot en het M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting heel hartelijk dank!!

TNRC-acties
Deze maand hebben we 134 zwerfkatten met TNRC kunnen behandelen....we zijn fijn aan het inhalen wat we tijdens de corona-maanden niet mochten doen....