Nertsenfokkerijen
In juni wordt er onverminderd doorgevangen op de nertsenfokkerijen. Op 3 juni volgt een belangrijke vergadering van het Outbreak Management Team zoonosen rondom de nertsen en Covid-19 in relatie met de schuurkatten. Het team beoordeeld:  

Wat betekent het voor de volksgezondheid als vanuit deze blijvend besmette nertsenbedrijven andere diersoorten, zoals katten, met SARSCoV-2 besmet worden en in deze soorten reservoirvorming plaatsvindt?
Als in andere diersoorten dan nertsen reservoirvorming plaatsvindt, is dit eveneens ongewenst. Van katten is bekend dat zij geïnfecteerd kunnen raken met SARS-CoV-2. In het DB-Z van 9 april jl. hebben de deskundigen de kans dat katten transmissie naar de mens kan veroorzaken als verwaarloosbaar ingeschat. Ratten en muizen zijn niet gevoelig voor SARS-CoV-2-besmetting. Honden kunnen wel geïnfecteerd raken maar zijn minder gevoelig dan katten. Reservoirvorming lijkt niet aannemelijk bij de verwilderde katten aanwezig op de onderzochte bedrijven omdat deze katten solitair leven. Deze dieren zijn inmiddels gechipt en een eerste controle gaf aan dat zij niet naar andere nertsenbedrijven gaan. Ook blijkt dat niet alle wilde katten die op een nertsenbedrijf aanwezig zijn een infectie hebben doorgemaakt, maar dat dit slechts bij een derde daarvan is aangetoond. De populatie wilde katten wisselt niet qua structuur en zal derhalve geen groot reservoir vormen. Hoewel er onzekerheden blijven m.b.t de rol van de wilde katten in de transmissie tussen de nertsenbedrijven, zijn de deskundigen van mening dat het virus naar verwachting niet zal persisteren in deze kattenpopulatie. Ook wordt hieruit geen risico verwacht richting de gedomesticeerde katten. Dat betekent voor de volksgezondheid dat er, op basis van de huidige gegevens, vanuit andere dieren dan de nertsen er geen bedreiging plaatsvindt voor de volksgezondheid. Wel wordt t.a.v. de wilde kattenpopulaties op de besmette bedrijven geadviseerd om ervoor te zorgen dat zij opgenomen worden in een risicobeheersingsplan en dat voorkomen wordt dat ze weglopen naar andere nertsenbedrijven zolang zij mogelijk besmettelijk zijn.

Samenwerking Almo    
De samenwerking met Fondazione Capellino en Almo Nature ontwikkeld zich geweldig: in juni krijgt Stichting Zwerfkatten Nederland 6 pallets voer om de met TNRC behandelde kolonies katten te kunnen voeden. In de praktijk krijgen mensen op een bungalow- of vakantiepark voer om de zwerfkatten te voeren. Als er nieuwe katten of kittens zijn, seinen die mensen ons in om de nieuwelingen ook met TNRC te behandelen. Het voermoment is een uitstekende mogelijkheid om de katten in de kolonie te beoordelen. Naast dit voer, ondersteunt Almo Nature ook bij de adoptie van kittens en katten. Als een voormalig zwerfkat of zwerfkitten geadopteerd wordt, krijgt de adoptant niet alleen een kittenpakket, maar ook een maand lang gratis spullen (w.o. voer) voor de geadopteerde kat.