TNRC-handboek
Echt jaren hebben Carien Radstake en Michelle van Leeuwen gewerkt aan het TNRC-handboek. In 2017 had Carien Radstake een TNR-handboek gepubliceerd, maar daar ontbraken toch essentiele dingen. Het inzicht om geen TNR, maar TNRC te doen (inclusief permanente monitoring) en te kiezen om geen schuwe zwerfkatten in de natuurgebieden terug te zetten, waren aanleiding om een vernieuwde versie te schrijven. Dat hebben we geweten.... Het handboek is drukklaar en is ruim 330 pagina's dik. Om het leesbaar en hanteerbaar te houden, zijn veel foto's ingevoegd. Het boek is vooral een naslagwerk om te gebruiken als je iets specifieks nodig hebt. Alles wat geschreven is, is wetenschappelijk onderbouwd. Het handboek is geen dictaat, maar een leiddraad om keuzes voor de eigen organisatie te kunnen maken in kwaliteit van zorg voor zwerfkatten. Het boek is te bestellen voor € 17,50 in onze webshop of gratis te downloaden via onze website: https://stichtingzwerfkattennederland.nl/deelnemende-organisaties/tnrc-handboek

Gastgezinnen drukte

De gastgezinnen zijn volledig vol met de opvang van kittens. We hebben deze maand vijf gastgezinnen voor fleskittens. Deze zijn dit jaar allemaal geoutilleerd met IC-couveuses, die niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid constant houden. Het is een fikse puzzel om in vakantietijd iedereen op tijd hun kittens geplaatst te hebben (iedereen heeft vakantie nodig niet waar?!) en alle aangeboden kittens op te vangen. We merken dat dit jaar andere organisaties ons erg goed weten te vinden en kunnen af en toe het aanbod niet aan. Daarom toch een campagne om nieuwe gastgezinnen te werven, in te werken en in te kunnen zetten.