Digitale petitie landelijke chipplicht katten

Samen met andere organisaties zoals Stichting Dierenlot, Sophia Vereeniging, Dierenbescherming,  KNMvD, DIBEVO, FDN, NFDO, WAP, vele gemeentes en dierenartsen wordt de petitie voor de landelijke chipplicht digitaal aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Martijn van Helvert. In totaal hebben 57.156 mensen de petitie ondertekend. Bij de overhandiging was (digitaal) aanwezig: leden van de Kamer Bromet (GroenLinks), De Groot (D66), Futselaar (SP), Moorlag (PvdA), Von Martels (CDA), Wassenberg (PvdD) en Weverling (VVD) is om de chip- en registratieplicht voor katten nu echt op te nemen in hun partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.
Advies Outbreak Management Team zoonosen
Ook in juli volgt een advies van de OMT-Z rondom de schuurkatten op de nertsenfokkerijen:
Hoe beoordeelt u nu de kans dat vanuit besmette nertsenbedrijven andere diersoorten, zoals katten en knaagdieren, met SARS-CoV-2 besmet worden en in deze soorten reservoirvorming plaatsvindt? Wat zou dit voor de volksgezondheid betekenen?  Dit risico is niet veranderd ten opzichte van het eerdere OMT-Z. Voor ieder bedrijf geldt dat na de ruiming de aanwezige wilde katten nog enige tijd op het bedrijf moeten blijven. Zij worden actief gevoerd gedurende enkele weken. De kans op reservoirvorming in katten is klein gezien de leefwijze van katten (meer solistisch) en in groepen wilde katten kan door deze maatregel reservoirvorming voorkomen worden. Knaagdieren zijn niet gevoelig voor de infectie. Muizen zijn niet te besmetten, van ratten is momenteel niet bekend dat zij besmet kunnen worden. Er zijn geen veranderde inzichten en geen andere maatregelen nodig in het belang van de volksgezondheid. 

Katopia

Onze mobiele operatiewagen Katopia verdient zijn sporen. Na aanvankelijk wat kinderziektes en het perfectioneren van de werkwijze, draait Katopia inmiddels soepeltjes - zelfs als er veterinaire teams aan de slag gaan die nog nooit met elkaar gewerkt hebben. Katopia kan op een boerenbedrijf altijd wel elektriciteit en water krijgen, waardoor we veel kolonies katten ter plaatse kunnen neutraliseren. Juist omdat er geen stress is van vervoer, andere opvang etc. maar de katten na het goed wakker zijn direct terug zijn in hun vertrouwde leefomgeving, herstellen de schuur- en zwerfkatten uitstekend. De veterinaire zorg wordt dankzij de inbreng van de verschillende dierenartsen steeds aangepast en perfecter. Zo werken we met warmtematrassen, kruiken, we laten de katten rustig wakker worden, geven ze extra pijnstilling en als de leefomgeving heel vervuild is, antibiotica. We neutraliseren de zwerfkatten niet alleen, maar geven ook een 'APK' door de oren na te kijken, de vacht te checken op parasieten, het gebit te controleren, te vaccineren en de kat te ontwormen en ontvlooien. 

Samenwerking Virbac

Op 13 juli ontving directeur Frans Zomer van Virbac ons en overhandigde de opbrengst van de juni-chipmaand actie in de vorm van 1.300 transponders. Virbac heeft in Nederland aan de basis van de promotie gestaan om niet alleen huiskatten (en -honden) maar ook zwerfkatten te chippen en registreren. Virbac staat dan ook niet voor niets op Katopia: we zien in Virbac een waardevolle partner!

Gift van Royal Canin
Royal Canin verraste ons in juli met een genereuze gift voer voor de schuurkatten - fantastisch! Het kunnen voeren van de zwerfkatten zorgt niet alleen voor een betere gezondheid, maar ook voor extra snel herstel na de operatie. 

Filmopnamen voor Nieuwsuur

In Oss en in de Krimpenerwaard worden uitgebreide filmopnamen gemaakt t.b.v. een item bij Nieuwsuur over de schuurkat en de weidevogels. Het item wordt pas in september uitgezonden, maar de intensiteit van de filmopnamen zijn er niet minder om. 

Campagne Katopia met Fondazione Capellino en Almo Nature 

Naast het adoptieprogramma en de kittenpakketjes steunt Fondazione Capellino en Almo Nature ook Katopia door o.a. informatie te geven over Katopia: https://www.almonature.com/nl/blog/ondersteunen-katopia-een-mobiele-operatiewagen-neutraliseren-zwer...

Arcen
Op de tot nu toe allerwarmste dag in het allerwarmste plaatsje in Limburg doen we een TNRC actie. Tevoren weet je nooit of je vangt wat je denkt te vangen....maar tweemaal zoveel zwerfkatten dan gedacht is wel heel erg veel als een van de twee dierenartsen ook niet blijkt te kunnen komen..... Gelukkig laat een dierenarts alles in haar praktijk vallen om de zwerfkatten te komen helpen - geweldig! Er waren veel mensen: vangers, verzorgers, operateurs, paraveterinairen en met elkaar hebben we op deze bloedstollend warme dag 32 katten met TNRC kunnen behandelen. Meestal onderkoelen de katten tijdens de operatie - maar ditmaal kregen ze allemaal een vochtinfuus tegen de uitdroging.