Juli 2019
Ondanks of juist vanwege de vakantieperiode, is juli traditioneel een lastige maand voor zwerfkattenopvangen. Er is een fors aanbod van moederpoezen met kittens, terwijl adoptanten eerst met vakantie gaan alvorens tot adoptie van kittens overgaan. Ook vrijwilligers die opvangen gaan in juli en augustus op vakantie, waardoor er minder opvangcapaciteit is. 

Dit jaar horen we van alle kanten een enorm groot aanbod...veel groter dan voorgaande jaren. Reden voor Stichting Zwerfkatten Nederland om ook actief te zijn in de concrete ondersteuning en opvang van zwerfkatten & zwerfkittens. 

Algemeen Overleg Dierenwelzijn
Op 3 juli hebben we het Algemeen Overleg Dierenwelzijn in de betreffende commissie van LNV (landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) bijgewoond op de publieke tribune. We stellen dan vragen aan de commissieleden van de Tweede Kamer die in dit overleg aanwezig zijn en brengen allerlei (zwerf)katten issues op het netvlies in de hoop dat de commissieleden de vragen stellen aan de verantwoordelijk Minister Schouten. Tijdens het overleg beantwoord Minister Schouten de gestelde vragen. Ook dit keer hebben we vragen gesteld rond het verplicht chippen/registreren van katten. Minister Schouten heeft aangegeven een pilot te willen starten van twee jaar in de Gemeente Amsterdam, om te kijken wat de effecten zijn van verplicht chippen/registreren. Helaas is de Minister niet van plan om een landelijke verplichting in te stellen - zij heeft opdracht van de regering om dit lokaal te gaan organiseren. Stichting Zwerfkatten Nederland is een groot voorstander van landelijk verplicht chippen & registreren want zonder de huiskat is er geen zwerfkat. Slechts 14% van de niet-gechipte zwerfkatten vindt zijn eigenaar weer terug, tegenover 90% van de gechipte katten. Essentieel daarbij is dat de registratie up-to-date is. 

Voerdonaties
We zijn Almo Nature en Stichting Dierenlot dankbaar voor de voedseldonaties. Hier kunnen vele (zwerf)bekjes mee gevoerd worden. Heel hartelijk dank!!

Bestuursvergadering
Op 23 juli vond onze bestuursvergadering plaats. Het was een intensief overleg met een overvolle agenda met bespreekpunten.