ontheffing in provincie Zeeland voor uitzetten zwerfkatten

Voor de provincie Zeeland is ontheffing verleend voor het uitzetten van verwilderde zwerfkatten, met in achtneming van de door Stichting Zwerfkatten Nederland geschreven TNRC-gedragscode (zie onder voor zwerfkattenorganisaties). De ontheffing is verleend tot en met 31 december 2023. Organisaties die via Stichting Zwerfkatten Nederland een machtiging willen ontvangen voor deze ontheffing, kunnen hiervoor een mail sturen naar: info@stichtingzn.nl.

aanschaf materialen

In juli worden de eerste medische artikelen aangeschaft om grotere vangacties te kunnen ondersteunen. 

bestuursvergadering

De derde bestuursvergadering wordt gehouden met het voltallige bestuur. 

geen ontheffing nodig voor provincie Noord-Holland

Voor de provincie Noord-Holland is een positieve afwijzing afgegeven op de ontheffingsaanvraag om verwilderde zwerfkatten uit te mogen zetten. Vanwege de tijdelijke onttrekking van de zwerfkatten uit het leefgebied, is er volgens de provincie geen sprake van het uitzetten van dieren zoals beschreven in artikel 3.34, lid 1 van de Wet natuurbescherming. Omdat de verwilderde zwerfkat geen beschermde diersoort is op grond van artikel 3.5, lid 1 of 3.10, lid 1 sub a van de Wet natuurbescherming, is er geen ontheffing nodig om verwilderde zwerfkatten te mogen vangen.

publiciteit

Opnieuw worden vele telefonische overleggen gevoerd met o.a. politieke partijen rondom het artikel in de NRC dat in de provincies Zeeland en Groningen op Provinciaal niveau gesproken gaat worden om jachtvergunningen te verlenen om verwilderde zwerfkatten af te schieten.  Stichting Zwerfkatten Nederland heeft naar aanleiding van het NRC-artikel een persbericht geschreven en dit naar alle kranten, tv- en radiostations verstuurd.

vangactie Noord-Brabant

Op een camping in Heeswijk-Dinther worden een groep zwerfkittens met hun moeder gevangen en geneutraliseerd. De kittens worden gesocialiseerd en herplaatst. Een aanvraag voor financiele middelen om de resterende 200 zwerfkatten te vangen en neutraliseren wordt uitgezet.

ok-ambulance

Het idee van een operatieambulance wordt concreet. Een inventarisatie en ontwerp van een operatie-unit wordt uitgewerkt en financiele aanvragen om de operatie-unit in te richten worden uitgezet.