Zieke en nog eens zieke kittens....
Eigenlijk behoor je niet veel kittens meer te hebben in januari, maar deze maand was het meer dan prijs bij SZN. Het begon met de doorloop van een doodziek kitten van Texel - die longworm bleek te hebben. Haar zusje is eraan overleden helaas, vlak na het vangen. Paddy heeft eerst in een gastgezin gezeten, daarna in een gespecialiseerde opvang. Paddy is zo ernstig ziek geweest dat we overwogen hebben haar verder lijden te besparen. Toch nog heel even aangekomen en na de diverse kuren is ze aangesterkt en bevrijd van de akelige longworm. 

Tegelijkertijd speelde het sabbelgedrag van een nest met vijf kater-kittens een grote rol in de gastgezinnen in januari. Deze katers begonnen hun leven in het gastgezin zeer verzwakt - net boven de helft van het gewicht wat ze moeten hebben voor hun leeftijd. Bij een kitten, Beer, heeft het sabbelgedrag tot grote schade geleidt aan zijn geslachtsorgaan....na drie operaties is besloten om van deze kater een meisje te maken. Met een Tikkie-fondswerving hebben we gelukkig het operatie-bedrag van vier cijfers gedoneerd gekregen. Het is meer dan hartverwarmend hoe geweldig mensen gereageerd hebben: energie gezonden, gebeden, knuffels verstuurd en zoveel lieve en hartelijke wensen. Wat een veelbelovend begin van 2021. 

Lobby activiteiten
Begin januari branden alle lobby-activiteiten los:
- input gegeven voor het Weidevogelplan van politicus Martels (CDA) wat betreft de zwerfkatten in weidevogelgebied
- Burgemeester Kramer van Noard-East Fryslan opnieuw gemaild over de zwerfkattenren
- vooroverleg met de provincie Utrecht over de beoogde pilot zwerfkatten uit de weidevogelgebieden
- overleg met LNV over de aangenomen moties van Moorlag, de Groot e.a. over zwerfkatten
- de aangenomen motie in de gemeente Leeuwarden over het maken van een dierenwelzijnsnota waar we eerder digitaal voor hadden ingesproken 
- voortgang vangacties op Texel en voorsorteren start op vangacties Schiermonnikoog (groen licht om de acties op te zetten).
Administratie en zo ...
Zoals gebruikelijk in januari worden er tal van stukken geschreven: jaarplan 2021, jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en begrotint 2021. Zodra stukken geaccordeerd zijn in het bestuur, worden ze onder het kopje missie - en dan jaarplan/jaarverslag/jaarrekening - op de website gezet.