Vangen, vangen en nog eens vangen....

In januari heeft het accent op de praktijk gelegen: er zijn vangacties in het weidevogelgebied van de Krimpenerwaard geweest om een zestigtal schuurkatten te neutraliseren, vaccineren, chippen & registreren, ontvlooien en ontwormen.

Eduvet samenwerking

In goede samenwerking met Eduvet is een deel van de zwerfkatten op het educatiecentrum in Veenendaal geneutraliseerd.

Het bestuur van SZN heeft in januari haar eerste vergadering van 2019 gehouden, waarin niet alleen de gebruikelijke vergaderpunten passeerden, maar ook een evaluatie werd gehouden over 2018 en een blik op de veelbelovende toekomst werd geslagen.

Vetinvolved

In de Utrechtse Dierenfaculteit werd door Vetinvolved een discussieavond zwerfkatten georganiseerd voor studenten en docenten diergeneeskunde, fauna-organisaties, dierenambulance personeel en iedereen die de avond wilde bijwonen. SZN mocht de inleidende presentatie houden, waarna de voorzitter van de KNJV,  Laurens Hoedemaker, de tweede presentatie hield. Er werden interessante stellingen gepresenteerd, gevolgd door mooie discussies.

Mobiele operatiekamer

De eerste verkenningen zijn gedaan voor de aan te schaffen mobiele ok-unit.

Zenders op vangkooien

Er is overleg gevoerd over de mogelijkheden om vangkooien uit te rusten met zenders die een SMS sturen als de vangkooi dicht is gegaan. Dit kan handig zijn als vangkooien in natuurgebieden zijn geplaatst en controle van de vangkooien tijdrovend is. Nader uittesten en onderzoeken op veilig gebruik voor de zwerfkatten wordt uitgevoerd.

overleg BoerenNatuur

Met BoerenNatuur vindt een constructief overleg plaats, resulterend in het aanbod om op de website informatie te mogen geven over de activiteiten van SZN en alle zwerfkattenorganisaties. Doel is om via de 42 coöperaties van boerenbedrijven in Nederland ingang te vinden om de schuurkatten met TNRC te mogen behandelen.