GAIA

Februari is gestart met een overleg in Brussel met GAIA. GAIA is de Belgische organisatie die het verplicht chippen & registreren en het verplicht neutraliseren van katten in België voor elkaar gekregen heeft. Samen met Stichting Dierenlot wilden we daar alles van weten. Alhoewel elk land zijn andere routes kent, hebben we veel bruikbare tips gekregen voor deze lobby. We blijven hard knokken voor een landelijke chip & registratie en neutralisatieplicht van alle katten.

BoerenNatuur

In een goed overleg met BoerenNatuur zijn we overeengekomen dat SZN een informatief stuk op de website van BoerenNatuur kan plaatsen, waarbij het aanbod ligt om TNRC op de vele schuurkatten op de boerenbedrijven te willen doen. BoerenNatuur verenigd alle coöperaties van boerenbedrijven door heel Nederland. Tevens krijgen we in maart 2019 plaats op de BoerenNatuurdag om informatie te geven aan alle aanwezigen van de coöperaties om schuurkatten in Nederland met TNRC te kunnen helpen. 

Krimpenerwaard

Op 5 februari heeft SZN, naast andere organisaties, ingesproken in de gemeenteraad in de Krimpenerwaard n.a.v. de concept startnotitie Dierenwelzijn. Daarbij heeft SZN het belang van TNRC besproken en aangegeven dat er een belangrijke uitdaging ligt bij de schuurkatten van de boerenbedrijven rondom de weidevogelgebieden. SZN hanteert de R van return als het kan (veel boeren willen de meeste muizenvangers terug op de boerderij) en de R van relocate als het nodig is (zoals bij het wegvangen van wilde zwerfkatten uit de weidevogelgebieden zelf). SZN heeft in amper zes weken tijd zo'n 60 schuurkatten uit de Krimpenerwaard behandeld. Een kwart van deze katten is herplaatst. In een periode van zes maanden zijn vier zwerfkatten uit de weidevogelgebieden gevangen die allemaal op geschikte plaatsen elders zijn herplaatst (buiten weidevogelgebieden). 

Zeeuws Landschap & Vereniging Natuurmonumenten

SZN heeft een constructief gesprek gehad met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten en een Provinciaal Statenlid rondom de invulling van de ontheffing van SZN in de provincie Zeeland. Het overleg heeft geleid tot de nodige uitwerk-acties, waarna een vervolg bijeenkomst zal plaatsvinden.

Provincie Gelderland

In Arnhem is met de Provincie Gelderland het eerste overleg geweest rondom het organiseren van een symposium op 4 oktober dit jaar. Doelgroep voor dit symposium zijn de beleidsambtenaren en besluitvormers van de gemeenten in Gelderland, de dierenartsen in deze provincie en overige stakeholders binnen dit werkgebied. We zijn de provincie, de betrokken ambtenaren en de Gedeputeerde zeer dankbaar voor de geboden mogelijkheid om dit symposium te faciliteren. 

Vangkooien en vervoersboxen

De ontworpen en te produceren vangkooien en bijpassende vervoersboxen & kittenaanhangboxen, hebben in de gewenste perfectie van uitvoering, helaas vertraging opgelopen in de productie. De verwachting is dat de materialen in april beschikbaar komen - net voor de start van de piek het het vangseizoen.... 

provincie Flevoland

In de provincie Flevoland is een overleg georganiseerd vanuit de provincie om met stakeholders om tafel te zitten voor het nog door de Gedeputeerde vast te stellen beleid van de zwerfkat binnen het Faunabeheerplan van de provincie. SZN heeft hierbij het belang van de R van relocate en return en de C van het permanent monitoren, bijhouden van de nieuwe aanwas en veterinaire hulp aan zieke zwerfkatten en een structurele aanpak benadrukt. In de provincie Flevoland bleek de Dierenbescherming geen opvangcapaciteit te hebben voor de verwilderde en wilde zwerfkat. Daarmee is Stichting Zuiderzee Zwerfdieren de enige ANBI-stichting die grote capaciteit heeft voor deze groepen katten. SZN heeft benadrukt samen te willen werken met de boswachters en jagers binnen de provincie, opdat gesignaleerde katten gevangen kunnen worden en gevangen katten door de boswachters en jagers overhandigd worden. De bijeenkomst besloot met een unanieme meerderheid om SZN de ontheffing te geven voor de provincie Flevoland tot het besluit van de Gedeputeerde in het najaar definitief is. Bij het vastgesteld beleid zal de ontheffing opnieuw bekeken worden. 

provincie Zuid-Holland

Aan de provincie Zuid-Holland is de eindrapportage verstuurd rondom de succesvolle vangacties in de weidevogelgebieden van het Oudeland van Strijen en de Krimpenerwaard en het kader van de verleende opdracht in 2018. Het is van belang om het Oudeland van Strijen bij te kunnen houden op nieuwe aanwas en verder te kunnen gaan met de acties in de Krimpenerwaard, met de focus op de schuurkatten van de boerenbedrijven. 

zwerfkattengroep in Oss

De maand februari is geëindigd met het vangen van een groep zwerfkatten in Oss, die onder onze aandacht zijn gebracht via een Facebookbericht (met dank aan de meldster). SZN pakt zwerfkattenacties op in gebieden waar geen andere zwerfkattenorganisaties actief zijn of organisaties die hulp nodig hebben.