Overleg op het ministerie van LNV
Op 4 december vindt een kennismaking en overleg plaatst op het Ministerie van LNV, inzake de verwilderde zwerfkat in Nederland in het algemeen en de in te stellen pilot van verplicht chippen van huiskatten in het bijzonder. Dit overleg wordt vervolgd in het nieuwe jaar om met meerdere partijen tot een zinvol en effectief ingerichte pilot te komen. 

Pilot chipplicht gemeente Amsterdam
Op 5 december vindt overleg plaats met de gemeente Amsterdam rondom de in te richten pilot chipplicht zwerfkatten, in samenwerking met Daniella van Gennip van Dierenlot. 
Samenwerking KNMvD
Naar aanleiding een nieuwsbericht dat het in strijd zou zijn om huiskatten buiten te laten lopen vanwege de predatie op sommige vogelsoorten, ontstaat een mediahype. De KNMvD en SZN reageren gezamenlijk in een persbericht. Minister Schouten reageert vlot met de mededeling dat zij niet van plan is om welke kat dan ook huisarrest te geven.

Op 10 december hebben we een gepassioneerd en enthousiast vervolgoverleg met een brede delegatie van de KNMvD. We maken veelbelovende samenwerkingsafspraken. De KNMvD is bijzonder gecharmeerd van de mobiele operatie-unit, reden om een artikel te wijden in het aanstaande februari-nummer van het tijdschrift voor Diergeneeskunde. 

Presentatie aan gemeenten bij Dierenlot
Carien Radstake mocht op 12 december een presentatie geven over het instellen van een Algemeen Plaatselijke Verordening aan de gemeente-bijeenkomst die door Dierenlot georganiseerd was. Naast deze presentatie werden andere presentaties gegeven en kunnen we spreken van een informatieve middag! 

Sevenum TNRC-actie
Op 9 november werd SZN gevraagd te assisteren bij een vangactie door Stichting Dakloos Dier i.o. Met de Vrienden Diergeneeskunde werd snel geschakeld en overlegd en al snel lag het eerste concept projectplan voor Sevenum op tafel. Het Fonds Vrienden Diergeneeskunde zorgde niet alleen voor de sponsoring van de benodigdheden, maar ook voor een prachtige samenwerking met docenten en hoogleraar van de Diergeneeskundige Faculteit. In no time stonden vier docenten en tien masterstudenten (bijna klaar met hun studie diergeneeskunde) klaar om de neutralisaties te gaan verrichten. Colleges werden gegeven (Daniella van Dierenlot en Carien van SZN), overleggen gehouden en afspraken werden gemaakt. Dankzij een prima organisatie ter plaatse van Stichting Dakloos Dier i.o. werden twee vakantiehuizen ter beschikking gesteld als operatieplekken en 's nachts als slaapplek. Met dank aan de vangteams van Stichting Zwerfkatten Nederland en Superkatten (oh wat stonden die wekkers vroeg) werden 50 zwerfkatten gevangen en met TNRC geholpen. Speciale dank zijn we verschuldigd aan Rinus, die toch nog keihard moest werken om de operatiebus paraat te krijgen.....maar dat is perfect gelukt en de operatiebus voldoet fantastisch dienst! Dankzij de prachtige foto's en filmmateriaal is het project te volgen - zie  https://doneren.vriendendiergeneeskunde.nl/project/zwerfkatten
Een turbulente decembermaand ...
Look Boden en Birgit Caminada - samen met Carien Radstake de oprichters van Stichting Zwerfkatten Nederland op initiatief van Look Boden - hebben helaas besloten vanwege hun drukke leven buiten SZN hun bestuursfunctie te beëindigen. SZN dankt hen bijzonder voor hun inzet en betrokkenheid bij alles wat ze voor de stichting gedaan hebben en betreurt hun vertrek ten zeerste!

SZN is bijzonder dankbaar dat na een korte zoektocht een enthousiast en gepassioneerd driekoppig bestuur geïnstalleerd kan worden: Taryn Goris (reeds een jaar coördinator van de provincie Zuid-Holland) en Michelle van Leeuwen (vanaf de oprichting betrokken bij SZN en verantwoordelijk voor de veterinaire tak en begeleiding gastgezinnen). Carien Radstake is van de functie van directeur tevens voorzitter van het bestuur geworden - wat voorheen niet mogelijk was i.v.m. haar dienstbetrekking en het CBF-keurmerk.