Nieuw bestuurslid
Lisa Klompenhouwer is toegetreden tot het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland in de functie van secretaris. SZN is heel blij met haar toetreding en heten haar van harte welkom! Lisa is naast secretaris ook coördinator van de provincie Gelderland en te bereiken op telefoonnummer 085 0778 404.
Bezoeken
In de maand april hebben we in Zuid-Holland drie zwerfkattenopvangen bezocht. We maken kennis en inventariseren of en hoe we kunnen helpen. Taryn Goris is de coördinator van Stichting Zwerfkatten Nederland in de provincie Zuid-Holland en als er ondersteuning of hulp van SZN nodig is, ontvangt zij de aanvragen. Taryn is bereikbaar via telefoonnummer 085-0778 412.

Beneficiantendag van Dierenlot
Op 6 april hebben we met alle coördinatoren en vrijwilligers de beneficiantendag bezocht van Dierenlot in Gorinchem. Altijd een feest met de kraam die we in de centrale hal mogen bezetten om informatie te geven rondom alles wat de (verwilderde) zwerfkat betreft. Dit maal waren bijna alle vrijwilligers aanwezig zodat zij onderling kennis konden maken. SZN groeit hard en bijgevolg groeit het aantal vrijwilligers ook hard. Aangezien we allemaal verspreid door het land wonen, is een bijeenkomst als deze een feestje voor het onderling contact. 

Cursus moederloze kittens flessen
Gastgezin Anja Albers en Carien Radstake hebben op vrijdag 12 april de cursus kittens flessen vanaf 1 dag oud gevolgd. De cursus werd gegeven door Patricia Sluijter-ter Horst op de Kattenacademie van Sonja van Leeuwen. De cursus is bijzonder leerzaam en er worden ongelofelijk veel tips gegeven voor de praktijk. Omdat wij als gastgezinnen voorbereid willen zijn op ook de minder wenselijke situaties (kittens zonder moederpoes), vinden wij het belangrijk om goed geschoold te zijn. En dat zijn we na deze dag!

Grote vangactie Gelderland
In de tweede helft van april hebben we een grote vangactie uitgevoerd op een boerenbedrijf met 40 schuurkatten. In diverse etappes hebben we de schuurkatten gevangen en TNRC kunnen uitvoeren. De katten hebben het heel goed op deze boerderij en krijgen 2 tot 4 keer voer per dag. De schuurkatten zien er dan ook gezond uit. Dankzij de hulp van Kattenopvang Bastet en Stichting Zuiderzee Zwerfdieren is deze vangactie soepel verlopen. Een vrijwilliger die ter plaatse woont, heeft haar tijd geïnvesteerd om te helpen waar ze kon - altijd handig met die paar laatste schuurkatten die zich moeilijk laten vangen....

CBF- erkenning

We zijn heel dankbaar om te kunnen melden dat Stichting Zwerfkatten Nederland de CBF-Erkenning heeft behaald. Het CBF was - gezien het jonge bestaan en de beperkte omvang van SZN - onder de indruk van hoe 'op orde' we zijn qua beleidsstukken en benodigde reglementen en protocollen. Fijn om te weten! Vanaf 1 mei is de CBF-erkenning van SZN een feit. Er was een organisatie-wijziging voor de CBF-Erkenning nodig: Carien Radstake is uit het bestuur van SZN gestapt en directeur geworden, opdat de bestuursleden onafhankelijk kunnen besluiten als werkgever. De functie van secretaris is overgenomen door Lisa Klompenhouwer.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.
Bestuursvergadering
In april is de eerste bestuursvergadering gehouden in de aanwezigheid van nieuw bestuurslid Lisa. 

Zwerfkattenren
In Dokkum is eind april vergaderd met de gemeente Noard-East Fryslan en de provincie over de beoogde plaats van de zwerfkattenren. De zwerfkattenren dient als tijdelijk verblijf en tussenstation van verwilderde/wilde zwerfkatten die op weg gaan naar hun nieuwe thuis op een boerderij, manege, buitenhuis, tuinkas etc.