Oprichting Stichting Zwerfkatten Nederland!

Op 3 april 2018 wordt Stichting Zwerfkatten Nederland opgericht bij notariĆ«le akte. Bij oprichting bestaat het bestuur uit drie leden.  De eerste vergadering van het bestuur vindt aansluitend aan het ondertekenen van de oprichtingsakte plaats met het voltallige bestuur. 

Website & Facebook

Na de oprichting wordt een website met de naam Stichting Zwerfkatten Nederland ingericht, hoofdzakelijk als informatief instrument. 

Voor publieke doeleinden wordt de Facebookpagina met adres https://www.facebook.com/stichtingzwerfkattennederland/ gevuld. 

Opstarten stichting

In de beginfase van de Stichting worden alle zaken opgestart die bij het oprichten van een stichting horen: een huishoudelijk reglement, een jaarbeleidsplan en een meerjarenbeleidsplan worden geschreven, de Stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening wordt geopend. Eind april wordt de ANBI-status voor de Stichting aangevraagd bij de belastingdienst. 

Samenwerking Eduvet

Met Eduvet wordt overlegd om de samenwerkingsmogelijkheden af te tasten. De win-win in de samenwerking is om nieuwe dierenartsen op te leiden voor neutralisaties, opdat TNRC-projecten kunnen worden uitgevoerd door dierenartsen. 

Dierenlot beneficiantendag

Op 21 april staat Stichting Zwerfkatten Nederland op de Beneficiantendag van Dierenlot. Dit betreft een eerste publieke optreden als Stichting Zwerfkatten Nederland. Dankzij een samenwerking met Almo zijn vele proefzakjes droogvoer en natvoer overhandigd aan belangstellende bezoekers aan onze kraam. In de SZN-presentatie was de nodige PR-materialen te lezen: een informatief drieluik (folder), een voorlichtingsfilm over TNRC bij zwerfkatten en een grote banner met de doelstelling van Stichting Zwerfkatten Nederland. De kraam heeft deze dag grote belangstelling ontvangen en SZN heeft talloze vertegenwoordigers van zwerfkattenorganisaties gesproken. Tevens is samenwerking afgesproken met Piet Hellemans, die ons zijn steun en hulp heeft toegezegd. 

samenwerking Majesta

Met Majesta wordt afgesproken dat alle bij Stichting Zwerfkatten Nederland aangesloten zwerfkattenorganisaties een beroep mogen doen op de gratis crematieservice van Majesta. Zo kan elke zwerfkattenorganisatie met de vele Majesta-crematoria gebruik maken van deze dienst. Tevens ondersteunt Majesta de doelstelling van Stichting Zwerfkatten Nederland en heeft SZN vermeld op alle 17 websites als interessante link met de oproep om SZN te steunen.