Bestuursleden

Het bestuur bestaat bij oprichting uit drie personen met de functies van voorzitter, penningmeester en ambtelijk secretaris. 

Voorzitter:                             dhr. Look Boden bereikbaar via e-mail: lookboden@stichtingzn.nl 

Penningmeester:                  mevr. Birgit Caminada bereikbaar via e-mail: birgitcaminada@stichtingzn.nl

Secretaris:                    mevr. Lisa Klompenhouwer bereikbaar via e-mail: lisaklompenhouwer@stichtingzn.nl

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Sinds 1 oktober 2018 is Carien Radstake in dienst van Stichting Zwerfkatten Nederland - zij is in haar functie van directeur het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die Stichting Zwerfkatten Nederland betreffen en bereikbaar via carienradstake@stichtingzn.nl. 

In een later stadium zal een Raad van Toezicht worden benoemd.

Lisa Klompenhouwer

Van links naar rechts: Look Boden (voorzitter), Carien Radstake (directeur) en Birgit Caminada (penningmeester). 

Om inzage te krijgen in de statuten van Stichting Zwerfkatten Nederland kunt u deze downloaden via onderstaande menuknop.

statuten Stichting Zwerfkatten Nederland 3 april 2018 AVG-proof.pdf