Bestuursleden

Het bestuur bestaat bij oprichting uit drie personen met de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze structuur is in 2020 en 2021 gecontinueerd, met de toevoeging van algemeen bestuurslid met veterinaire verantwoordelijkheid. 

In 2021 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:                             Taryn Goris bereikbaar via e-mail: taryngoris@stichtingzn.nl

Secretaris:                    Ingrid Staal Goris bereikbaar via e-mail: ingridstaal@stichtingzn.nl 

Penningmeester:                  vacature

Algemeen bestuurslid:    Michelle van Leeuwen bereikbaar via e-mail: michellevanleeuwen@stichtingzn.nl 

Algemeen Directeur:      Carien Radstake bereikbaar via e-mail: carienradstake@stichtingzn.nl

In 2020 hebben we een vrijwilliger kunnen verwelkomen als boekhouder van de stichting die met ons meekijkt met het financiële verkeer en de jaarrekening. 


De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding van de onkosten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Carien Radstake is in haar functie van algemeen directeur het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die Stichting Zwerfkatten Nederland betreffen. 

Taryn Goris is maatschappelijk werker. Michelle van Leeuwen is senior inspecteur bij de NVWA. Ingrid Staal geniet van haar welverdiende pensioen. 

Bij oprichting bestond het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland uit Look Boden (voorzitter), Carien Radstake (secretaris) en Birgit Caminada (penningmeester). 

Om inzage te krijgen in de statuten van Stichting Zwerfkatten Nederland kunt u deze downloaden via onderstaande menuknop.

statuten Stichting Zwerfkatten Nederland 3 april 2018 AVG-proof.pdf