Bestuursleden

Het bestuur bestaat bij oprichting uit drie personen met de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris. In 2020 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter:                             mevr. Carien Radstake bereikbaar via e-mail: carienradstake@stichtingzn.nl 

Secretaris:                    mevr. Taryn Goris bereikbaar via e-mail: taryngoris@stichtingzn.nl 

Penningmeester:                  vacature

Algemeen bestuurslid:    Michelle van Leeuwen bereikbaar via e-mail: michellevanleeuwen@stichtingzn.nl 

In 2020 is het de bedoeling een vijfkoppig bestuur te installeren, om de kwetsbaarheid van een driekoppig bestuur te verminderen en het vele werk beter te kunnen verdelen over de bestuursleden. 


De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Carien Radstake is in haar functie van voorzitter en directeur het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die Stichting Zwerfkatten Nederland betreffen. In een later stadium zal een Adviesraad worden benoemd.

Bij oprichting bestond het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland uit Look Boden (voorzitter, op de foto links), Carien Radstake (directeur, op de foto midden) en Birgit Caminada (penningmeester, op de foto rechts). 

Om inzage te krijgen in de statuten van Stichting Zwerfkatten Nederland kunt u deze downloaden via onderstaande menuknop.

statuten Stichting Zwerfkatten Nederland 3 april 2018 AVG-proof.pdf