Met veel genoegen plaatsen we hierbij ons jaarverslag 2019 - zodat een ieder kan lezen wat er gepasseerd en bereikt is. 
Ook is de jaarrekening 2019 toegevoegd.